Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Agenda

Expertise in Ouderschap (Verdiepingsmodule)

Datum:01 oktober, 2019
Locatie:Logavak Amsterdam - Spaklerweg 79-81, 1114 AE, Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/20/127/1395/expertise-in-ouderschap-verdiepingsmodule
Beschrijving:Deze Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap, Buffers als sleutelfactoren bij krachtig ouderschap gaat dieper in op de theorie en behandelt het denkschema met 'Bufferprocessen'.

'Buffers' zijn volgens Alice van der Pas de factoren die bijdragen aan de groei of stagnering van ouderschap. Ze ‘Bufferen’ de ‘ouderlijke werkvloer’ (het opvoedgebeuren) tegen zware omstandigheden. De Buffers vormen het veerkrachtsysteem. Kennis over deze factoren biedt inzicht in wat een beroepskracht in zorg, welzijn en onderwijs kan doen om ouders, zelfs in de soms minimale tijd die beschikbaar is, te kunnen helpen bij het (her-)vinden van hun kracht. Dit draagt bij aan een betere samenwerking en dit is altijd in het belang van het kind.

Tijdens deze trainingsdag zal de theorie rondom Bufferprocessen worden gekoppeld aan de theorie van de basismodule. Hoe bespreek je vanuit de ‘Ouderbegeleidende Positie’ de Bufferprocessen en wat daarvan de meerwaarde is. Er zal voldoende ruimte zijn voor het uitwisselen van ervaringen en het behandelen van casussen uit de praktijk van de deelnemers.

De Leergang Expertise in Ouderschap is opgebouwd uit drie modules:

Module 1: Basismodule Expertise in Ouderschap: De ouder-begeleidende positie
Module 2: Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap: Buffers als sleutelfactoren bij krachtig ouderschap
Module 3: Praktijkmodule Expertise in Ouderschap: Omgaan met emoties tijdens oudercontacten en begrenzen van gedrag.

Let op! U dient eerst de basismodule gevolgd te hebben, alvorens u de verdiepingsmodule kunt volgen.