Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Agenda

Expertise in Ouderschap (Basismodule)

Datum:16 september, 2019
Locatie:Logavak Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/20/34/1394/expertise-in-ouderschap-basismodule
Beschrijving:Expertise in Ouderschap (Basismodule)

De ouderbegeleidende positie

Hoe kun je naast het kind-perspectief ook het ouder-perspectief in nemen? Wat is eigenlijk het verschil? En hoe essentieel is dat?

Tijdens de basismodule wordt een theoretisch kader over ouderschap aangeboden waardoor beroepskrachten zich beter uitgerust zullen voelen om de aansluiting met de ouder niet te verliezen. We bespreken aannames over ouderschap die helpen om de ‘Ouderbegeleidende positie’ aan te nemen en we kijken naar de heersende sociale en persoonlijke perspectieven op ouderschap.

Deze cursus legt de basis om in de beroepspraktijk het ouderperspectief te herkennen en geeft handvatten om daar waar het lastig wordt terug te keren naar de ouderbegeleidende positie en in verbinding te blijven met de ouder.

De Leergang Expertise in Ouderschap is opgebouwd uit drie modules:

Module 1: Basismodule Expertise in Ouderschap: De ouder-begeleidende positie
Module 2: Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap: Buffers als sleutelfactoren bij krachtig ouderschap
Module 3: Praktijkmodule Expertise in Ouderschap: Omgaan met emoties tijdens oudercontacten en begrenzen van gedrag.