Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Agenda

Leergang Expertise in Ouderschap

Datum:16 september, 2019
Locatie:Logavak Amsterdam - Spaklerweg 79-81, 1114 AE, Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/7/128/1393/leergang-professioneel-samen-werken-met-ouders
Beschrijving:Veel beroepskrachten die werkzaam zijn met kinderen in bijvoorbeeld onderwijs en (geestelijke) gezondheidszorg ervaren moeilijkheden in de contacten met ouders. Het blijkt vaak niet eenvoudig om tot een goede samenwerkingsrelatie te komen met ouders, hoe zeer beroepskrachten ook hun best doen. Wat beweegt een ouder om soms zó onbegrijpelijk te reageren, of niet mee te willen werken aan datgene wat voor het kind toch zo nodig is?

Communicatievaardigheden alleen blijken niet genoeg. Kennis over ouderschap is een belangrijke aanvulling die nodig is, om echt te kunnen begrijpen wat de ouder beweegt om zich soms onbegrijpelijk, onbenaderbaar of emotioneel te gedragen.

Deze leergang is opgebouwd uit drie modules:

- Basismodule Expertise in Ouderschap
- Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap
- Praktijkmodule Expertise in Ouderschap

Iedere module duurt één dag.