Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Agenda

Collegereeks Jeugdrecht

Datum:08 oktober, 2019
Locatie:Logavak Amsterdam - Spaklerweg 79-81, 1114 AE, Amsterdam
Website:http://www.logavak.nl/aanbod/22/248/1290/collegereeks-jeugdrecht
Beschrijving:De collegereeks Jeugdrecht biedt een toegankelijke introductie en opfriskennis over de verschillende juridische regelingen en (rand)voorwaarden voor professionals die geen juridisch-academische opleiding hebben gevolgd, maar wel in de praktijk in het werken met kinderen,jongeren en gezinnen en met juridische regelgeving te maken krijgen. De collegereeks beoogt jeugdprofessionals op praktische wijze vertrouwd te maken met de hoofdlijnen van het jeugdrechten inzicht te bieden in de meest recente ontwikkelingen die voor de beroepspraktijk van belang zijn.

U kunt zich inschrijven voor de gehele leergang bestaande uit 8 colleges of voor de losse colleges. Volgt u meerdere losse colleges, dan krijgt u korting op de deelnameprijs.

De leergang bestaat uit de volgende modules:

College Familierecht
College Privacy & Beroepsgeheim
College Jeugdbeschermingsrecht
College Jeugdhulp en recht
College Onderwijsrecht
College Jeugdstrafrecht
College Gezondheidsrecht
College Migratierecht

Docenten
De vijf docenten zijn allen specialist op hun vakgebied. De collegereeks is samengesteld door prof.dr. Ido Weijers, tevens coördinator en kerndocent in de collegereeks.