Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Agenda

Training Conflictescalatie en de-escalatie

Datum:19 november, 2019
Locatie:Logavak Amsterdam - Spaklerweg 79-81, 1114 AE, Amsterdam
Website:http://www.logavak.nl/aanbod/40/221/1369/training-conflictescalatie-en-de-escalatie
Beschrijving:Wanneer we irritaties, meningsverschillen en verschillende overtuigingen als uitdagingen zien in plaats van als problemen, ontstaan er geen conflicten. (De Conflictloods)

Ieder conflict begint ergens, bijvoorbeeld bij een verschil van mening. Als dit niet tijdig wordt herkend en aangepakt, kan een klein verschil of nietszeggende irritatie uitgroeien tot een complexe conflictsituatie.

Conflictescalatie is een stapsgewijs proces wat in het model ‘de Escalatietrap’ door Friedrich Glasl is vastgelegd. Dit model maakt het grillige verloop van conflictescalatie inzichtelijk, evenals de inzet van passende interventies. Door kennis te hebben van conflictescalatie, herkent u dit proces eerder en kunt u bijtijds in positief beïnvloeden.

Conflictescalatie geeft met de escalatietrap van Glaslinzicht inzicht in de ontwikkeling van conflicten. De de-escalatietrap van Medling laat zien hoe een conflict kan worden opgelost. Omdat wij in de regel het liefst conflicten uit de weg gaan door deze te negeren zijn we onvoldoende geoefend om deze te herkennen en aan te pakken. Deze eendaagse training biedt uitkomst hierbij door kennisoverdracht en het oefenen van conflictvaardigheden.