Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Actieprogramma tegen eenzaamheid van start

Minister Hugo de Jonge van VWS (foto) heeft het Actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid gepresenteerd. Het is bedoeld om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. Het programma is een van de drie onderdelen van het Ouderenpact, dat op 8 maart 2018 mede door Sociaal Werk Nederland is ondertekend.
Actieprogramma tegen eenzaamheid van start

 

In diverse ronde tafels heeft Sociaal Werk Nederland onder meer gepleit voor het faciliteren van lokale initiatieven, training van professionals en vrijwilligers en het versterken de verbinding tussen de zorg en het sociaal domein. Deze voorstellen zijn terug te vinden in het programma. Dit programma moet lokaal in alle facetten vorm krijgen. Sociaal Werk Nederland vraagt alle leden dan ook om met lef en energie zichtbaar aan de slag te gaan met Eén tegen Eenzaamheid. 

 

Eén tegen eenzaamheid

Het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid bevat een ambitieus pakket aan maatregelen, dat een maatschappelijke beweging tot stand moet brengen om een trendbreuk te realiseren. 'Het pakket biedt veel kansen voor het sociaal werk om een bijdrage te leveren,' aldus Sociaal Werk Nederland. Buren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden kunnen en moeten volgens de minister meer doen om vereenzaming voor te zijn en een halt toe te roepen. Er is een gezamenlijke aanpak nodig die 'de versnippering en vluchtigheid voorbij gaat'.

 

Maatregelen

De minister wil dat een brede landelijke coalitie het voortouw neemt, en streeft naar 380 lokale coalities op gemeenteniveau. 'Daar moet je als sociaalwerkorganisatie een goeie rol in pakken!' adviseert Sociaal Werk Nederland. De Jonge zet de komende drie jaar onder andere in op:

* elke 75-plusser een huisbezoek;

* training vrijwilligers en professionals in signalering en doorverwijzing van eenzaamheid;

* hulp bij maken lokale sociale kaart van welzijnsactiviteiten;

* stimuleren van toepassing effectieve interventies;

* gemeentelijke meldpunten;

* diagnostisch instrument voor ernstige eenzaamheid;

* Ehealth;

* belemmerende regels wegnemen.

Volgens Sociaal Werk Nederland biedt dit plan het sociaal werk 'een kans om de positie van het sociaal werk op dit thema te verstevigen en meer kwaliteit van leven van ouderen te realiseren'.

Bron: www.sociaalwerknederland.nlNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.