Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Actieplan tegen ouderenmishandeling

Op 30 maart is een actieplan tegen ouderenmishandeling gepresenteerd in Leiden.

'Ouderenmishandeling is een veel voorkomend probleem, dat helaas erg weinig aandacht krijgt', zegt prof. dr. Rudi Westendorp, hoogleraar Geriatrie en Gerontologie aan de Leidse universiteit en oprichter van de Leyden Academy. Mishandeling van ouderen – fysiek en verbaal geweld, ernstige verwaarlozing en/of financieel misbruik – komt zowel in de familiekring als binnen de zorgverlening voor en treft minstens één op twintig ouderen. In Nederland is het nog maar nauwelijks onderzocht; daardoor is zelfs de omvang van het probleem nog niet exact bekend.

Probleem in kaart brengen
Westendorp: 'Een kennisinstituut als Leyden Academy kan bijdragen aan het vinden van oplossingen. Om te beginnen door het probleem te agenderen. Vervolgens door onderzoek; meten is weten, dus één van de eerste prioriteiten is het ontwikkelen van een goede screening. Op het symposium willen we met onderzoekers uit de hele wereld kijken naar strategieën om het probleem in kaart te brengen. En vervolgens willen we, in de context van het universitaire profileringsgebied 'Health, prevention and the human life cycle' gaan zoeken naar oorzaken en mogelijkheden voor preventie.'

Family Violence

'Binnen dat profileringsgebied is Family Violence een thema, waarin bijvoorbeeld het onderzoek op het gebied van kindermishandeling van de psycholoog professor Rien van IJzendoorn internationaal bekend is. Vanuit de Leyden Academy gaat antropologe dr. Jolanda Lindenberg zich hiermee bezighouden.'
Staatssecretaris presenteert actieplan

Blij
Leyden Academy is blij met het bezoek van de staatssecretaris, omdat dit een duidelijk signaal is dat het onderwerp ouderenmishandeling ook op de politieke agenda is terechtgekomen. Eigenlijk is het verbazingwekkend dat een probleem dat zo vaak voorkomt, zo weinig publieke aandacht krijgt. Volgens Westendorp komt dat juist doordat ouderen zo'n kwetsbare positie innemen: 'Zij bevinden zich in een zeer afhankelijke situatie en hebben weinig stem. Wat dat betreft zijn er parallellen met kindermishandeling. Maar kinderen zijn een stuk mediagenieker, zodat daar wel meer aandacht voor is'. Samen met zijn collega's van Leyden Academy on Vitality and Ageing hoopt hij dat aandacht voor ouderenmishandeling ook een bredere beweging in gang zet, waarin de positie van ouderen in de samenleving belicht wordt. 'Als een probleem zo veel voorkomt, dan is het in zekere zin ingedaald in de maatschappij. Dan hoort het er nu eenmaal bij. Dat willen we doorbreken.'

Bron: Universiteit LeidenNaar homepageRelevante categorieën: