Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Academische werkplaats ondersteunt zelfredzaamheid verstandelijk gehandicapten

De Universiteit van Tilburg een academische werkplaats gestart. Daarin wordt met wetenschappelijk onderzoek én praktijkervaring gewerkt aan innovatie in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Aanleding voor het initiatief: de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gaat de komende jaren veranderen. De aandacht voor de versterking van zelfredzaamheid neemt toe en steeds vaker zullen mensen met een verstandelijke beperking zijn aangewezen op zichzelf en hun eigen netwerk. Met de werkplaats willen de initiatiefnemers dit proces ondersteunen.

Overgang niet eenvoudig
In de veranderende zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking staat het uitgangspunt centraal dat ondersteuning alleen nog wordt ingezet wanneer de betreffende persoon en diens directe netwerk het samen niet redden. Deze overgang is niet eenvoudig; zeker niet voor mensen met een verstandelijke beperking zelf. Van hen kan doorgaans niet verwacht worden dat ze zich opstellen als mondige cliënt, volwaardig burger en regisseur van hun eigen bestaan.

Innovatie
Om dit proces te ondersteunen hebben een aantal zorgorganisaties en onderwijsinstellingen de krachten gebundeld in de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking. Samen zullen ze in deze werkplaats innovatieprojecten ontwikkelen waarin wetenschappelijke inzichten worden (door)ontwikkeld, toegepast en bijgesteld op basis van gezamenlijke evaluatie. De deelnemende partijen willen een inhoudelijke verdiepingsslag maken ten behoeve van de kwaliteit van leven, onderwijs, zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.

Tranzo
De academische werkplaats maakt deel uit van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan Tilburg University. Binnen deze en alle andere academische werkplaatsen van Tranzo worden bruggen geslagen tussen academische kennis en ervaringen in de zorg. Aan deze nieuwe academische werkplaats is de leerstoel met titel 'Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling' verbonden, die bezet wordt door prof. dr. Petri Embregts. Binnen de academische werkplaats werkt Tranzo samen met een aantal instellingen in de gehandicaptenzorg: Dichterbij, S&L zorg, Koraal Groep, De Meent Groep, Zuidwester en Lunet Zorg. Tevens nemen de belangenvereniging LFB voor mensen met een verstandelijke beperking, Fontys Hogescholen en CZ deel aan projecten.

Bron: Universiteit van TilburgNaar homepage