Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Aantal aanvragen Eigen Kracht-conferenties 2010 stijgt

Het aantal aanvragen voor Eigen Kracht-conferenties in Nederland steeg in 2010 met 20 procent.

Dit blijkt uit het rapport ‘Eigen Kracht-conferenties voor families en individuen; Jaarcijfers 2010’.

Resultaten jaarcijfers
Bijna tienduizend Nederlanders maakten afgelopen jaar gebruik van een Eigen Kracht-conferentie. Een Eigen Kracht-conferentie is een conferentie waarin een hulpvrager samen met familie en bekenden een oplossing voor zijn probleem bedenkt. Ruim 90 procent van de conferenties is afgesloten met een plan dat de betrokken professional kwalificeert als veilig en uitvoerbaar.

Opvallende groei
Zowel de groei van het aantal Eigen Kracht-conferenties voor volwassenen als de verschuiving binnen Bureau Jeugdzorg van vrijwillig kader naar jeugdbescherming zijn opvallend. Het aantal aanvragen voor volwassenen nam afgelopen jaar toe met 27 procent. Vragen rondom zelfstandigheid, werk, financiën en huisvesting spelen in deze Eigen Kracht-conferenties een belangrijke rol. Daarnaast namen de aanvragen van Bureau Jeugdzorg jeugdbescherming en Bureau Jeugdzorg jeugdreclassering sterk toe.

Tevredenheid
Vrijwel alle plannen die voortkomen uit de Eigen Kracht-conferenties, worden als veilig en uitvoerbaar gekwalificeerd door de betrokken professional. De tevredenheid van aanvragers en familie is in 2010 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorige jaren. Ongeveer tweederde vindt dat de situatie na enkele maanden is verbeterd. Slechts 5 procent van de betrokkenen is van mening dat de situatie na enkele maanden verslechterd is.
Effectieve oplossingen
Met een Eigen Kracht-conferentie houden hulpvragers de volledige zeggenschap en regie over hun probleem in handen. Het werk van de professional wordt lichter, de hulpvrager en zijn netwerk bedenken immers het plan. De oplossingen in het plan kunnen anders zijn, dan de professional zou hebben bedacht. Deze oplossingen zijn echter grotendeels effectief, doordat zowel de hulpvrager als zijn omgeving achter het plan staan. Met de conferentie wordt een brug geslagen tussen het werkveld van professionals en de leefwereld een persoon, aldus Eigen Kracht Centrale.

Fasen Eigen Kracht-conferentie
Bij een Eigen Kracht-conferentie wordt gebruikgemaakt van het sociale netwerk van de hulpvrager om een probleem in het leven van de hulpvrager op te lossen. De conferentie is onderverdeeld in een aantal fasen. Allereerst legt de hulpvrager de situatie uit aan alle aanwezigen. Waarna de deelnemers aan de conferentie gezamenlijk een plan maken. Vervolgens presenteren de deelnemers het plan en worden er afspraken gemaakt over de uitvoering en evaluatie van het plan.

Een PDF van het rapport ‘Eigen Kracht-conferenties voor families en individuen; Jaarcijfers 2010’ is hier te vinden.

Bron: Eigen Kracht CentraleNaar homepageRelevante categorieën: