Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Aanbevelingen voor goede relatie met cliënt

Waarmee is een cliënt of huishouden het meest geholpen om tot oplossingen te komen? Deze vraag stond centraal in onderzoek naar werkzame elementen van het programma Integraal Werken in de Wijk. Niet geheel verrassend: een professional is voor cliënten van enorm belang.
Aanbevelingen voor goede relatie met cliënt

 

In het onderzoek 'Wat werkt bij integraal werken in de wijk? Cliënt en professional; in vertrouwen werken aan een oplossing' onderscheiden de onderzoekers vier werkzame elementen die in de relatie met de cliënt essentieel zijn:

1) De (persoonlijke en taak)alliantie tussen cliënt en professional. Lukt het om goede afspraken te maken over doelen en aanpak en is er persoonlijke aandacht en ruimte voor zelfregie?

2) Een relatie tussen cliënt en professional op basis van vertrouwen, continuïteit en veiligheid.

3) Zorg en ondersteuning moet ook praktisch van aard zijn: dit draagt bij aan het ontwikkelen van de vertrouwensband en de motivatie van de cliënt.

4) Cliënten moeten gemotiveerd zijn voor het ontvangen van ondersteuning.

 

Vijf aanbevelingen

Succesvolle professionals hebben aandacht voor de interactie met hun cliënt en scoren hoog op alliantie. De onderzoekers formuleerden daarom vijf aanbevelingen waarmee je als professional een stevige alliantie met de cliënt kunt aangaan.

1. Zorg voor een goede match tussen professional en cliënt.

Neem naast de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en de expertise van de professional ook andere factoren mee, zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, levenservaring, ervaringsdeskundigheid, persoonlijke kenmerken en interesses.

2. Reflecteer over de relatie

Wees je bewust dat een goede samenwerkingsrelatie belangrijk is voor de cliënt en voor het slagen van het ondersteuningstraject. Als de cliënt de relatie positief ervaart, heeft dat een positief effect op de uitkomst. Reflecteer daarom mét de cliënt op de relatie.

3. Het opbouwen van een relatie kost tijd

Een relatie moet groeien. Claim deze tijd in je werkzaamheden. In het begin zul je niet direct resultaten behalen. Als de cliënt je meer als open, betrouwbaar, kundig en betrokken ziet, kan de relatie groeien.

4. Schakel tussen leef- en systeemwereld

Wees je bewust van de schakelfunctie die je als professional hebt in de integrale werkwijze. En wat dit van jou vraagt in de relatie met de cliënt, eventuele andere gezinsleden, je eigen team en organisatie en de andere betrokken professionals en instanties.

5. Organiseer eigen ondersteuning

Door de integrale werkwijze ligt de nadruk op de regisserende professional als spin in het web. Zorg daarom als professional ook voor je eigen ondersteuning. Bijvoorbeeld door feedback, intervisie met collega’s, supervisie of coaching.

Bron: www.movisie.nlNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.