Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Zaanstad tevreden over pilot armoedebestrijding

In Zaanstad (foto) bestaat grote tevredenheid over de uitkomsten van de pilot maatwerkbudget. Uit een evaluatie door het Verwey-Jonker Instituut en Slim Beleid blijkt dat de aanpak in het bijzonder heeft gewerkt voor mensen met schulden.
Zaanstad tevreden over pilot armoedebestrijding

De op armoedeebestrijding gerichte pilot ging in mei 2015 van start. Tot de doelgroep behoren inwoners met financiële en mogelijk sociale problemen. Het belangrijkste doel van de pilot is het voorkomen van escalatie van deze problemen, door middel van ondersteuning door wijk- en jeugdteams.

Drie ton toegekend
De medewerkers van deze teams gingen aan het werk met inwoners waar armoede aan de orde is en moesten beoordelen of zij in aanmerking kwamen voor een bijdrage uit het maatwerkbudget. Dat bleek een succes. In totaal is er in anderhalf jaar tijd 309.586 euro aan de betreffende inwoners toegekend.

Twintig casussen
Het Verwey-Jonker Instituut en Slim Beleid bestudeerden de afgelopen anderhalf jaar twintig casussen en maakte zo de resultaten van de maatwerkondersteuning inzichtelijk. In alle casussen waarbij er een bijdrage is toegekend door de wijkteams was er sprake van schulden. In zestien gevallen was er zelfs sprake van problematische schulden.

Zeer tevreden
Zowel de wijkteams als de inwoners die een bijdrage hebben ontvangen zijn zeer tevreden over de resultaten van de pilot. De gemeenteraad van Zaanstad beslist in de komende weken hoe de pilot wordt geïntegreerd in het gemeentelijk beleid.
Bron: www.verwey-jonker.nlNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.