Meest recent Sozio
'Zelfredzaamheid en maatschappelijke  problemen vragen om sociaal werk'De gemeente Arnhem bouwt de komende jaren de samenwerking af met de opbouwwerkers en participatiemedewerkers van Rijnstad. Sozio vraagt Luciënne van den Brand (foto), directeur van deze welzijnsorganisatie, naar haar reactie. 'Als je ambtenaren naar een wijk verhuist, heb je de problemen nog niet opgelost.'
'Burger is niet zo zelfredzaam'Het ideaal van de burger die zichzelf redt, zonder hulp van de overheid, werkt in de praktijk niet of slecht. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Amsterdam. 'Erken dat er ook een andere kant aan zit,' zegt sociaal wetenschapper Femmianne Bredewold (foto) in Trouw.
Jeugdhulptips voor Loes Ypma (PvdA)Groningse jongeren hebben Tweede Kamerlid Loes Ypma (foto, PvdA) tien tips aangeboden om de hulp aan kwetsbare jeugd te verbeteren. Ze hadden de tips opgesteld samen met een jongerenwerker.
Hulp migrantenorganisatie verbetert opvoedsteunOpvoedondersteuning aan migrantenouders verbetert als vrijwilligers van migrantenorganisaties en professionals van wijkteams beter samenwerken en een gezamenlijke visie hebben. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Kennisplatform Integratie & Samenleving.
In 2015 meer zelfdodingen dan ooitIn 2015 maakten 1871 Nederlanders een einde aan hun leven. Dat is het hoogste aantal ooit. Maar als percentage van de bevolking waren er in de tweede helft van de jaren zeventig tot eind jaren tachtig meer zelfdodingen. Dit meldt CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).
Tielse jeugdwijkteams zijn een succesDe proef met vier jeugdwijkteams in Tiel (foto) werpt zijn vruchten af, al laat de bekendheid met de wijkteams nog te wensen over. De proef startte in september 2014 en heeft een doorlooptijd tot september dit jaar.
Uitgeverij SWP zoekt marketeer/symposiumcoördinator GGZ, psychologie & criminologieAls marketeer ben je verantwoordelijk voor de marketing op het gebied van GGZ, psychologie & criminologie en de (praktische) organisatie van MiddagSymposia op dit gebied. Klik snel verder voor meer informatie.
'Investeer overschotten in problemen'Investeer het geld dat nu op de Wmo-plank ligt in de vele maatschappelijke problemen die nog opgelost moeten worden. Daartoe roepen sociaalwerkorganisaties gemeenten op naar aanleiding van berichten dat gemeenten overschotten op de Wmo-budgetten hebben.
'Crisisopvang jongeren in gevaar'De crisisopvang voor jongeren is in gevaar. Jeugdzorginstellingen zitten vol en luiden de noodklok. De wijkteams lijken nog niet toegerust voor hun zware zorgtaak.
'Wijkteamcoach mag sneller hulp inschakelen'Arnhemmers vinden dat wijkteamcoaches sneller hulp moeten inschakelen. Dat blijkt uit een inwonerservaringsonderzoek van de gemeente Arnhem onder klanten van de sociale wijkteams.
MOgroep heet nu Sociaal Werk NederlandSinds 1 juni 2016 is de MOgroep, brancheorganisatie voor sociaal werk, verder gegaan als Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie voor sociaal werk. De algemene ledenvergadering van de MOgroep stemde op 25 mei in met de nieuwe naam.
Nieuw beroepsregister sociaal werkBPSW, BVjong, FNV, CNV en Sociaal Werk Nederland hebben een beroepsregister voor sociaal werkers in het leven geroepen. De partijen beschouwen dit beroepsregister als een middel om kwaliteit en vakmanschap te stimuleren en te borgen.
Ido Weijers: Er is een nieuwe ruigheid tussen overheid en opvoedersBij het overhevelen van de jeugdhulp naar de gemeenten is keer op keer gebleken dat vertrouwelijke gegevens niet in goede handen zijn bij onze gemeenten. Bijzonder zorgelijk zijn de geluiden die erop wijzen dat vertrouwelijke gegevens rondslingeren op stadhuizen en dat gemeenteambtenaren zomaar persoonlijke gegevens opvragen, bijvoorbeeld over diagnostiek en behandeling van andere kinderen in het gezin en van de ouders zelf. Als ouders vragen waarom dat nodig is, wordt hun simpelweg te verstaan gegeven dat er anders sowieso geen hulp wordt gegeven.
Themanummer Sozio komt eraan!Het komende nummer van Sozio, dat eind juni verschijnt, is geheel gewijd aan de justitiële kanten van hulpverlening aan jongeren en jongvolwassenen.
Conferentie ‘Vertrouwen als basis voor emotionele veiligheid’De Janusz Korczak Stichting organiseert van 12 tot en met 16 oktober een internationale conferentie over vertrouwen als basis voor emotionele veiligheid. De conferentie vindt plaats in het Koos Vorrink huis te Lage Vuursche.
Hulpverlening via SnapchatIn India heeft bijna 43% van de studentes tussen 16 en 24 wel eens te maken gehad met geweld of mishandeling in de relationele sfeer. In de hoop jongeren beter te kunnen bereiken met hulpverlening heeft een Indiaas platform een infoline voor jongeren geopend op de populaire app Snapchat. Op het account LoveDoctorDotin kunnen jongeren terecht voor vragen over seks en relaties.
Minder valpartijen van ouderen door nieuwe aanpakHet aantal valpartijen van ouderen neemt met dertig procent af met de nieuwe aanpak ‘Zicht op Evenwicht’ van de Universiteit Maastricht en het Trimbos-instituut. Het geheim is een huisbezoek en een op maat gesneden advies en cursus.
Wijkgericht Werken is hot!In snel tempo ontstaan wijk- en buurtteams waarin professionals van diverse disciplines en afkomstig uit verschillende sectoren samenwerken om basisdienstverlening te realiseren. Het doel is om lokaal maatwerk te bieden. Waar nodig wordt aanvullende zorg ingeschakeld, vanuit de ggz, de verstandelijk gehandicaptenzorg of de verslavingszorg. Er ontstaan lokale netwerken met gezondheidspraktijken, vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven.
Smartphonegebruik kan leiden tot ADHD-symptomenTijdens de Human-Computer Interaction conferentie in Californië presenteerde de University of Virginia een studie waaruit blijkt dat de notificaties van je smartphone kunnen zorgen voor ADHD-symptomen. Voor het onderzoek werden 221 studenten en hun smartphone-gedrag gedurende twee weken bestudeerd.
Amersfoort mailt info naar verkeerd adresDe afdeling sociale wijkteams van gemeente Amersfoort heeft per ongeluk een bestand met privacygevoelige informatie van duizend tot vijftienhonderd zorgcliënten naar een verkeerd adres gemaild. Er is melding gemaakt van het incident bij Autoriteit Persoonsgegevens.
Ouderen voelen zich veilig dankzij jongerenwerkerIn 2015 werden in Zaandam West-Oude Haven regelmatig klachten geuit over hangjongeren. Zo zouden ze overlast veroorzaken voor seniorenflats, waardoor ouderen minder naar buiten durfden te gaan. Het sociaal wijkteam schakelde met succes een jongerenwerker in.
Literatuur artikel Mathieu HeemelaarIn het themanummer van Sozio over seksualiteit verscheen onder andere een artikel van de hand van Mathieu Heemelaar (Sozio 6, december 2015, pagina 6). In zijn stuk schetste Heemelaar de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar op dit gebied in de samenleving, onderzoek en onderwijs. Hierbij de literatuurlijst die bij zijn artikel hoort.
Poll:
Wijkgericht werken is een competentie van sociale professionals


 

Waarom wil jij dood?

Sinds 2008 stijgt het aantal zelfdodingen met 6 procent. De documentaire ‘Waarom wil jij dood?’ volgt het team van deze poli. Psychiater Chloe en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen Geert en Bert voeren gesprekken met mensen die ‘niet verder willen’ en met hun familie en vrienden. 

'Waarom wil jij dood?' (Documentaire bekijken)

 

Beheind yn de beheining

De Friese vriendinnen Ymke en Berdien zijn beiden zwaar lichamelijk beperkt. De jonge vrouwen staan midden in het leven. In tijden van veranderende zorg door bezuinigingen staat hun dagelijkse hulp onder druk. 

Bekijk de uitzending

 

Het beste voor Kees

De 44-jarige autist Kees woont nog bij zijn ouders. Hoe lang houden de bejaarde ouders de 24-uurs zorg vol en wat gebeurt er met Kees als zij niet meer voor hem kunnen zorgen? Bekijk de documentaire.

 

 

Meer documentaires zien?

Ga naar Multimedia

 

Doe het zelf zorg

Sinds 1 april 2013 staan in Rotterdam de maatschappelijk werkers op straat. Hulpbehoevende cliënten moeten hun 'eigen kracht' aanspreken en zelfredzaam worden. Maar hoe zelfredzaam zijn de kwetsbare cliënten? Kijk hier de documentaire

 ;