Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 3 - 2018

In deze Sozio o.a.:
De-escalatie van vechtscheiders, knuffelen in de gehandicaptensector en pleidooi van een veranderkundige.

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Interview Nynke Andringa

'Een dijk van een wijkteam' wilde ze neerzetten in Leeuwarden. Dat lukte Nynke Andringa in 2014, 2015 en 2016. De Sozio-columniste vertelt waarom het daarna toch misging. ‘Wat wij gek vinden, is dat er in de tweede lijn zo weinig is gebeurd qua bezuinigingen.’

Jeugdsector opereert bewust onbekwaam

De decentralisatie zou de jeugdzorg goedkoper en effectiever maken, maar uit een evaluatie en recent onderzoek blijkt dat het tegendeel gebeurt. De oplossing is inzetten op de vrije tijd van jeugdigen. Helaas wordt deze oplossing bewust genegeerd door politici en bestuurders, betoogt René Clarijs.

Hoera, een rebel!

Rebellen worden steeds vaker gemarginaliseerd en niet serieus genomen, stelt veranderkundige Jos van der Horst. En dat is onverstandig. Want de kans is groot dat zij de vinger leggen op pijnlijke plekken die nog jarenlang zullen zorgen voor ernstige bijwerkingen of zelfs het mislukken van verandertrajecten.

En ze voeden nog lang en gelukkig samen op

Bij een vechtscheiding verliezen ouders niet zelden het welzijn en de behoeften van hun kind(eren) uit het oog. DEES is een nieuwe methodiek gericht op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende ouders. De bedenkers leggen uit hoe het werkt.

Zo steun je je collega

Opvang door collega’s is belangrijk, mits die collega het goed aanpakt. ‘Vaak gaat dat goed
en kan deze collegiale steun de verwerking positief ondersteunen. Maar soms ervaren medewerkers juist klachten door wat een collega heeft gezegd of gedaan.’ Hoe kun jij een steun zijn?

Straffen? Nee, knuffelen!

Het taboe op lichamelijk contact tussen cliënt en begeleider in de gehandicaptenzorg moet doorbroken worden, vindt Wietse Smit. Een knuffel of een arm om iemand heen slaan werkt beter dan straf. Sterker nog, straffen schaadt het onderlinge vertrouwen en de veiligheid.

Stel altijd een vraag over geld

Sociale professionals zijn onmisbaar voor schuldpreventie, vinden ze bij het Nibud. Voor Sozio inventariseerde het Nibud hoe sociale professionals tegen deze taak aankijken. ‘Wij moeten financiële problemen niet alleen kunnen signaleren, maar ook begeleiden.’

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Van onze partner

Aan een leeg gebouw heeft niemand watEen methodiek ontwikkelen. Een werkwijze beschrijven. Misschien zie jij er de lol niet van in maar ik vind dat machtig mooi werk. Als ik ermee bezig ben voel ik me een beetje zoals een architect die een gebouw ontwerpt. Geen constructie van hout en staal en beton, mijn bouwmaterialen zijn de kennis van professionals, de wetenschap, de vragen en wensen vanuit het veld, de ervaringen van kinderen en ouders en mijn eigen common sense. Bouwen maar!

Nieuws

Ruim 2.000 jeugdzorgwerkers zijn van plan op maandag 3 september in actie te komen tegen de nijpende situatie in de jeugdzorg. Tijdens een manifestatie van FNV Zorg & Welzijn in Den Haag, leggen zij politici het vuur aan de schenen. Zij eisen zo snel mogelijk 750 miljoen euro erbij, een fair tarief en minder aanbestedingswaanzin en administratieve bureaucratie.
Movisie Scriptieprijs 2018Ben jij recent afgestudeerd aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit? En gaat jouw scriptie over hoe sociale vraagstukken in de praktijk het beste kunnen worden aangepakt? Stuur je scriptie dan in en ding mee naar de Scriptieprijs 2018 van Movisie!
LVB : 1 op de zesSociaal werkers in vrijwel alle domeinen: wijkwerk, schuldhulpverlening, reclassering, jongerenwerkers of jeugdzorgwerkers krijgen veelvuldig te maken met mensen die door hun psychische beperking meer problemen hebben met sociale omgang, taligheid, structuur geven aan hun leven. Dat zij daardoor meer in de problemen komen en problemen voor anderen veroorzaken is een opgave voor professionals.
Aanbesteding in UtrechtHet zijn roerige tijden in het lokaal domein. Gemeenten maken steeds vaker gebruik van aanbestedingstrajecten waarbij zorg- en welzijnsinstellingen opnieuw offertes moeten uitbrengen om hun werk voort te kunnen zetten. In Utrecht betekende dat dat vijf organisaties hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel ingaande 2019 kunnen schrappen.
Rotterdam ontkent conclusies 'somber' rapportVolgens de Rekenkamer in Rotterdam (foto) slagen de wijkteams er nauwelijks in om er vroeg bij te zijn voordat problemen uit de hand lopen. Ook zouden de verwachtingen van wat Rotterdammers zelf kunnen aanpakken te hoog zijn en hebben de medewerkers te weinig tijd voor contacten in de wijk. Volgens de gemeente verdienen de medewerkers 'beter dan dit rapport'.
'Te weinig oog voor LVB'Instanties hebben te weinig oog voor mensen met een verstandelijke beperking die financiële problemen hebben. Deze groep dreigt daardoor nog dieper in de problemen te komen, blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV.
Wijkteams Drenthe bieden GGZ-hulp aan verwarde personenNa de zomer gaan wijkteams in Hoogeveen, Assen en Emmen hulp bieden aan mensen met langdurig psychische problemen. Uiteindelijk moeten de teams ook in andere Drentse gemeenten gestalte krijgen.
Penning voor vrijwilliger in GoudaIn juni ontving Manon Vonk de vrijwilligerspenning van de stad Gouda (foto) uit handen van burgemeester Schoenmaker. De erepenning is uitgereikt tijdens de Dag van het Park. Vonk ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij het Wijkteam en overige diensten.
Kabinet: meer hulp om thuis te laten wonenHet kabinet wil dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld met nieuwe technologie en slimmere zorg door wijkteams. Daarvoor trekt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) 340 miljoen euro uit. ‘Geld alleen is niet genoeg,’ zegt ANBO in een reactie.
WESP SurvivalgidsDe Survivalgids is voor jongeren door jongeren die in groepen of gezinshuizen hebben gewoond of dat op het moment nog doen. Zij delen hun wensen, ervaringen en tips.
Sociale professionals zijn onmisbaar voor schuldpreventie, vinden ze bij het Nibud. Voor Sozio inventariseerde het Nibud hoe sociale professionals tegen deze taak aankijken. 'Wij moeten financiële problemen niet alleen kunnen signaleren, maar ook begeleiden.'
Studenten deden doorstroomprogramma mbo-hboEen groep van zo’n dertig studenten Sociaal werk van het Nova College in Hoofddorp heeft een programma 'doorstroom mbo-hbo' gevolgd bij Hogeschool Inholland in Haarlem. Onlangs presenteerden ze de resultaten van hun onderzoek aan hun klasgenoten. Tineke de Wit, teamleider Social Work bij Inholland, is enthousiast: 'Dit was een pilot, maar we gaan zeker door.'
'Kinderen krijgen vaak te lichte zorg'Er moeten heldere afspraken komen over de positionering en financiering van specialistische hulp aan kinderen. Dit bepleiten 76 hoogleraren, lectoren, directeuren, bestuurders, toezichthouders, kinderartsen, vertegenwoordigers van politie en Openbaar Ministerie, cliënten en ouders in een manifest dat zij onlangs aan de Tweede Kamer aanboden.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukkingArchief