Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 1 - 2018

Special Opleiding & Werk

Koop dit nummer los via deze pagina of neem een abonnement via deze pagina

Hoe beleef jij je studie?

Opleiding en werk raken elkaar nergens zo direct als bij de student die ook werkzaam is in de hectische praktijk. Draagt de beroepsopleiding bij aan je professioneel handelen? Huub Wiltschut vraagt het aan Sandra Wilke en Marco Modderkolk.

Voelt 't niet nieuw meer? Missie geslaagd!

Chatten met je behandelaar, een online behandelmodule volgen of trainen met een virtual reality-bril; digitale innovaties zijn niet langer weg te denken uit de zorg- en welzijnssector.
Daarom startte NHL Hogeschool* in Leeuwarden in 2015 de bekostigde masteropleiding 'Digitale innovatie in zorg en welzijn' (DIZW). 

'Ik wil mensen helpen': sterke motivatie?

Een beginnende studente vertelt dat ze voor Social Work koos omdat ze graag mensen wil helpen. Zegt de docent: 'Dan kun je ook in een supermarkt gaan werken.' Hoe sterk is 'mensen willen helpen' als motivatie? Een debat tussen de Sozio-redacteuren Yildiz Karadag en Jurja Steenmeijer, met een reactie van dr. Karin Landsbergen.

Wat kan de forensisch sociaal professional?

Als forensisch sociaal professional moet je heel wat kwaliteiten in huis hebben, want je werkt aan gedragsverandering bij cliënten onder toezicht. Onlangs lanceerde Movisie de competentieset Forensisch Sociaal Professional. Wat is het belang ervan voor opleidingen en voor het werkveld?

Zo bespreek je morele dilemma's

Sociaal werkers en docenten zien zich dagelijks geconfronteerd met morele dilemma’s. Kom je in actie als een van de meisjes van de activiteitengroep in het buurtcentrum ineens in bedekkende islamitische kleding gehuld gaat, of als een gewaardeerde vrijwilliger je vraagt om zijn Facebookpagina te liken die Zwarte Piet steunt? Een workshop helpt bij het vinden van antwoorden.

Online leren, hoe werkt dat?

Online leren rukt op. Wat zijn de kansen, en de valkuilen? 'Zowel docenten als studenten zullen uitgedaagd moeten worden om nieuwe competenties aan te leren.'

Ja, registreren heeft zin

Als je tijdens je opleiding het profiel Jeugd kiest, krijg je toegang tot het register voor jeugd- en gezinsprofessionals bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Dat is aantrekkelijk, want bij steeds meer vacatures is die registratie een eis. En zo zijn er nog veel meer: Jurja Steenmeijer maakt je wegwijs in de wereld van de registraties.

Koop dit nummer los via deze pagina of neem een abonnement via deze pagina

Verder leren in het sociale veld?Wil jij graag doorstuderen in het sociale werkveld, maar heb je nog geen studiekeuze kunnen maken? Sozio zet de mogelijkheden voor je op een rijtje. Lees snel verder en ontwikkel je tot sociale professional!

Nieuws

Teledoc over hypermoderne gevangenisMaandag 19 februari, 20.25 uur bij de VPRO op NPO 2: de Teledoc Bewaarders over de moderne gevangenispraktijk vanuit het nieuwe, hypermoderne Justitieel Complex Zaanstad.
Spreekuur in Amsterdam voor kwetsbarenDe GGD Amsterdam is een spreekuur begonnen waar kwetsbare personen, bij wie een vermoeden bestaat van mishandeling of misbruik, naartoe kunnen zonder dat de politie er meteen aan te pas komt. Het 'Letselspreekuur Plus' is in januari van start gegaan.
'Eigen-kracht-drempel is soms erg hoog'De eigen-kracht-drempel is in sommige gemeenten wel erg hoog, schrijft Margo Trappenburg in Sociale Vraagstukken. 'Huiswerkopdracht voor wijkteammedewerkers: bekijk de website van je gemeente en zoek uit hoe deze hulpbehoevende burgers informeert over de Wmo en het wijkteam.' Trappenburg bekeek twaalf sites.
Tips om migrant beter te bereikenUit onderzoek blijkt dat zestig procent van de Nederlandse wijkteams behoefte heeft aan ondersteuning bij 'diversiteitsproof werken'. Ook gemeenten kunnen hierbij hulp gebruiken. Om hen te helpen inclusiever te werken, heeft het Verwey-Jonker Instituut een 'diversiteitskader' opgesteld.
'Preventie bloeit als professionals samen optrekken'René Verkuylen (foto), bestuurslid bij Sociaal Werk Nederland, wijdt zijn meest recente blog aan een rondetafelbijeenkomst met als thema preventie. Ook staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS, ChristenUnie) was daarbij aanwezig.
'Extra inspanningen nodig voor jeugd'De Eerste evaluatie Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Drie jaar na de invoering van de Jeugdwet blijkt het voor lang niet alle ouders en jeugdigen eenvoudig om de jeugdhulp te krijgen die nodig is. De evaluatie is onlangs overhandigd aan minister Hugo de Jonge (foto).
Vanaf 6 februari, tevens de Dag tegen Meisjesbesnijdenis, introduceert Rutgers de website Zanzu.nl. Dit is een website voor vluchtelingen en nieuwkomers over seksualiteit en seksuele gezondheid, de Nederlandse wet- en regelgeving op dat terrein en de relevante hulp- en dienstverlening. Tot nog toe was hierover geen geschikte informatie beschikbaar voor anderstaligen. Door gebrekkige kennis lopen asielzoekers en migranten grote risico’s in seksuele gezondheid. Zanzu.nl biedt in 14 talen begrijpelijke informatie, rekening houdend met culturele gevoeligheden.
Varianten toekomstige verdeling Rijksbijdrage onderwijsachterstanden bekend Op 31 januari 2018 heeft minister Slob de Tweede Kamer geïnformeerd over de inzet van de extra middelen (€ 170 mln.) van het Regeerakkoord. Aanvullend heeft hij concrete varianten uitgewerkt voor de nieuwe verdeling van de Rijksbijdrage voor het gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid (GOAB).
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking


DEES Methodiek bij vechtscheidingDEES is in het leven geroepen en ontwikkeld vanuit Medling. De methodiek richt zich op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende ouders. Ouders werken gedurende DEES apart van elkaar aan de-escalatie van hun conflictsituatie, met behulp van lees- en doe-opdrachten en persoonlijke gesprekken met hun eigen DEES-ouderbegeleider.
'Veel frustratie' rond hervorming GGZAls het gaat om het verbeteren van de ambulante zorg in de GGZ en het afbouwen van de klinische capaciteit, dan zijn de ambities bij de meeste partijen onverminderd groot, maar ze ervaren ook veel frustraties. Dat blijkt uit het derde jaarrapport van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ, dat eind december verscheen.
Kwaliteitslabel voor 'Sterker sociaal werk'De Nijmeegse sociaalwerkorganisatie 'Sterker sociaal werk' kreeg in december het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk uitgereikt door Marijke Vos (foto). Het is de vierde sociaalwerkorganisatie die het certificeringstraject van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk doorlopen heeft.
Meer psychische problematiek in LelystadEr wonen in Stadsdeel Zuidwest van Lelystad (foto) meer mensen met een psychische problematiek en die problematiek lijkt toe te nemen. Dit kreeg wethouder Janneke Sparreboom onlangs te horen bij het maandelijks overleg van het sociaal wijkteam.

Archief