Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 2 - 2017

Special
Het Sociale Wijkteam

Menselijke maat

Het is geen wonder dat sociale wijkteams nog niet de verbeteringen realiseren die bij de start beoogd werden. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met variabiliteit en feilbaarheid van de menselijke factor: de professional. Wiebo Lamain en Bart Lamers pleiten voor de menselijke maat.

Capability Approach

Kijk je alléén naar hoe iemand in het hier en nu functioneert, dan mis je een deel van het verhaal. De kunst is om ook de potentie van mensen te zien om hun leven te leiden zoals ze dat zelf waardevol vinden. De Capability Approach helpt.

Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)

Participeren is iets wat je zelf moet doen. Daarom is het belangrijk goed uit te zoeken hoe sterk iemands beweegredenen zijn om zijn participatie vorm te geven. De ‘gereedschapskist’ van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) kan de eigen kracht van burgers helpen versterken.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is in de praktijk al heel snel interculturele buurtbemiddeling. Leila Jaffar en Radi Suudi voerden vele gesprekken met buurtbemiddelaars. Op basis van deze kennis belichten ze een aantal belangrijke aspecten van interculturele buurtbemiddeling. ‘Blijf als bemiddelaar te allen tijde kalm, waardig en beheerst.

Wijzer bij scheiden

Een echtscheiding is voor kinderen een extreem ingrijpende gebeurtenis. Marjanne Boesenkool en Lianne van Lith adviseren sociale professionals de methode ‘Wijzer bij scheiden’ te gebruiken. ‘Het doel is met een passend aanbod preventief te werken, leed en schade te beperken en verdere escalatie te voorkomen.’

Wijk en Participatie in Amersfoort

Wijk en Participatie (WeP) groeide in tien jaar uit tot een vertrouwde sociale interventiemethode in Amersfoort, eerst bij mensen met psychische kwetsbaarheid en NAH en nu ook bij mensen met LVB en ouderen. Hoe is het succes te verklaren?

Krachtgericht werken

Krachtgericht werken gaat uit van iemands mogelijkheden, niet zijn beperkingen. Zo’n aanpak wint in deze tijd natuurlijk aan populariteit. Dirk den Hollander belicht twee voorbeelden die je als sociaal wijkteam kunt inzetten: het Recovery College en groepscoaching. ‘Problemen los je op door krachten te versterken.’

Nieuws

De gemeente Steenwijkerland heeft ambtenaren in dienst die zelf wel uitmaken of een kind jeugdhulp nodig heeft: niet dus! Gelukkig heeft de Centrale Raad van Beroep een eind gemaakt aan deze onzin. Ter lering voor andere gemeenten!
Sociaal Werk Nederland doet oproep aan SchippersVerklein de kloof, verminder polarisatie en versterk de sociale netwerken in wijken. 'Voed ze op', laat statushouders direct integreren, ondersteun kwetsbare ouderen. En signaleer problemen vroeg, zodat mensen niet buiten de samenleving belanden. Die tips geeft Sociaal Werk Nederland aan kabinetsinformateur Edith Schippers (foto).
Ombudsman: 'Overheid is er voor burger'In zijn recent verschenen Jaarverslag 2016 roept de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen (foto), de overheid op kwetsbare mensen niet aan hun lot over te laten. 'De overheid is er voor de burger. En niet andersom.'
'Wijkteam helpt gezin onvoldoende'De meest kwetsbare gezinnen worden nog onvoldoende geholpen door de wijkteams. Het uitgangspunt één-gezin-één-plan-één-regisseur komt niet goed van de grond. Gemeenten moeten veel beter kijken of de sociale wijkteams kwetsbare gezinnen vooruit helpen.
WRR: 'Wees realistisch over redzaamheid'De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. Met het rapport 'Weten is nog geen doen' (foto) vraagt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en kunnen omgaan met verleiding en tegenslag.
Ede: 'Marokkaanse jongeren zijn rolmodel'In de contacten met jongeren in de wijk Veldhuizen in Ede (foto) signaleren de wijkagent, de sociaal werker en de jeugdboa een belangrijk verschil met vorig jaar. 'Er staan positieve rolmodellen op.'
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukkingOngeveer 90% van de Nederlandse gemeenten werkt met sociale wijkteams. Nu de transitie een feit is, buigen gemeenten zich over de volgende uitdaging in het proces: de transformatie. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar het sociale wijkteam mee te maken krijgt?

Archief