Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 3 - 2017

Het Sociale Wijkteam

Interview Riet Knaapen

Nu de babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd naderen, vindt een grote uitstroom plaats van ervaren krachten. Zo werkte Riet Knaapen (65) voor het laatst als innovatie- en beleidsmedewerker bij Veilig Thuis Brabant Noordoost. Hoe kijkt zij terug op 44 jaar maatschappelijk werk?

Armoede en schulden

Toen de cliëntenraad en hulpverleners van Fier aangaven dat veel cliënten zich in een zorgwekkende financiële situatie bevinden, startte een project. Het doel is de ‘onzichtbare’ sluipmoordenaars armoede en schulden zichtbaar te maken en aan te pakken.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is populair in de hulpverlening, en de overheid juicht dat toe. Hoe zorg je dat de hulpverlening werkelijk profiteert van de inzet van ervaringsdeskundigheid? ‘Ervaringsdeskundigen zijn het levend bewijs dat veranderen kan,’ schrijven Marian Oosting en Nicoline Mulder.

Nena

De Nederlandse regisseuse Saskia Diesing heeft in haar werk bijzondere aandacht voor leven met een lichamelijke en geestelijke beperking. In haar film ‘Nena’ pleegt een gehandicapte vader zelfmoord. Olivier Lingbeek en Sofie Sergeant vertellen welke reacties dit bij hen oproept, Saskia Diesing reageert daarop.

Serko

De Irakees Serko kwam in 1999 terecht in Nederland. Hij heeft een verblijfsvergunning, maar de Nederlandse nationaliteit wordt hem onthouden. Tiva Pam trekt zich zijn lot aan. ‘Er moet nu iets gebeuren. Laat de bureaucratie niet verder levens verpesten.’

Citizens Academy

Burgerschap is voor cliënten in de ggz niet vanzelfsprekend, want tijdens en na een opname is het heel lastig je sociale en maatschappelijke rollen te behouden. Kan het onderwijs iets doen om hun actief burgerschap te bevorderen? Docent Koen Westen doet een voorstel.

Capability Approach

De Capability Approach is geen nieuwe methodiek, maar een instrument voor politieke actie, betoogt Carin Wevers. Ze reageert op het artikel van Erik Jansen in de vorige Sozio. ‘Zoek uit welke systeemfouten iemands capability belemmeren en ga ermee naar de gemeente.’

Nieuws

Taferelen van een verdwenen jeugdzorgDoor minder uithuisplaatsingen en bezuinigingen zijn de residentiële jeugdzorgvoorzieningen de laatste jaren flink ingekrompen. Dus zijn er ook locaties te veel; instellingen die zich op de meest fraaie plekken bevinden in ons land. Zo was er in Hollandsche Rading een afdeling van Jeugdzorg De Rading: Internaat de Hertenkamp. In juni 2016 werd dit verkocht aan een particulier. De Hertenkamp bestaat uit een bestuursgebouw, een gymzaal en allemaal losse paviljoens/villa’s rondom een fraai grasveld middenin de bossen.
Landelijk opleidingsdocument Sociaal WerkDeze maand wordt het Landelijk Opleidingsdocument Sociaal werk gepresenteerd: een beschrijving van de generieke kwalificaties en -basiskennis waarover iedere afgestudeerde beschikt.
Ervaringsleren met paardenMet een wetenschappelijk onderbouwde theorie en veel praktijkvoorbeelden wordt in dit boek de rol die het paard kan spelen bij het versterken van executieve functies met behulp van ervaringsleren helder uiteengezet.
Sinds 2004 werkt Paulien Rutgers met het ondersteunend inzetten van paarden bij interventies die tot doel hebben om kinderen met specifieke hulpvragen tussen de 4 en 18 jaar te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Meer dan de helft van deze kinderen kampt met schooluitval en/of risicovolgedrag. Ze hebben op één of meerdere executieve functies ondersteuning nodig met daarbij een terugkoppeling naar het gezin en de school. De paarden hebben een positief effect op het leervermogen, de zelfreflectie en de bewustwording van deze kinderen.
8e jaarcongres LVB 12 septemberIn de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Dit stelt ook het Landelijk Kenniscentrum LVB. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd.
Sociaal Werk Nederland geeft gemeenten tips'Voor sommige (kwetsbare) burgers is de huidige samenleving helaas te ingewikkeld, te veeleisend.' Dat stelt brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. Daarom doet ze aanbevelingen aan gemeenten.
Kabinet: 'Regeldruk sociaal domein aanpakken'Het demissionair kabinet-Rutte kan zich vinden in de aanbeveling van onderzoeksbureau Actal om vermindering van regeldruk te bereiken in het sociaal domein. Het onderzoeksbureau Actal constateerde dat gemeenten hard bezig zijn met de opgaven in het sociaal domein, maar ziet daarnaast mogelijkheden om onnodige regeldruk te verminderen.
Wijkzorgnetwerk Zoetermeer voor professionalsDe gemeente Zoetermeer heeft het online platform Wijkzorgnetwerk (WZN) opgezet voor iedereen die werkzaam is in het sociale domein. Het online platform biedt de mogelijkheid om iedereen in het Wijkzorgnetwerk (op wijk- of stedelijk niveau) snel op te hoogte te brengen van het laatste nieuws en mededelingen.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukkingArchief