Meest recent Sozio
Verder kijken dan de stoornis... een VAK apart!In een tijd waarin poezen met OCD en honden met autisme gediagnosticeerd worden, zien we door de zieke bomen het bos niet meer. Het lijkt dan ook of jeugdhulpverleners, leerkrachten en ouders steeds vaker stoornissen zien in plaats van kinderen. De benodigde protocollen liggen vervolgens al klaar met praktisch advies. Is dit de oplossing? Of creëert dit onbedoelde ‘ziekmakende’ etikettering?
Kom op 5 maart naar de film Girl RisingWereldwijd gaan er 130 miljoen meisjes niet naar school. Terwijl de scholing van meisjes bijdraagt aan betere economieën, stabielere politieke klimaten en dus een betere wereld. Daarom is op 5 maart 2017 een unieke vertoning van de prachtige film GIRL RISING in Theater Amsterdam. De opbrengst gaat naar de gelijknamige organisatie, die met de hulp van onder andere Michelle Obama het belang van onderwijs voor meisjes stevig op de kaart zet.
Sociaalwerkorganisaties organiseerden kerstdinerOp honderden plekken in het land organiseerden lokale sociaalwerkorganisaties vorige week kerstdiners voor mensen die eenzaam zijn of in armoede leven.
Onvoldoende inzicht in opbrengsten wijkteamGemeenten moeten meer financieel inzicht krijgen in wat de wijkteams opleveren, zegt bedrijfseconoom en adviseur Michel de Visser. Uit een pilot in Schiedam blijkt dat deze gemeente slechts 43 procent van de uitgaven aan wijkteams terugkrijgt in de vorm van maatschappelijke baten.
Vaker psychische klachten bij naasten van verslaafdenNaasten van personen met verslavingsproblemen hebben vaker last van psychische klachten en verzuimen vaker van hun werk. Ze hebben bovendien meer behoefte aan steun uit hun omgeving dan ze nu krijgen. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van het Trimbos-instituut.
Gedragswetenschapper versterkt wijkteamGemeente De Fryske Marren kampt met een wachtlijst van tachtig huishoudens die gebruik willen maken van de diensten van het sociale wijkteam. Om de groeiende wachtlijst weg te werken, kent het College van B en W extra subsidie toe.
Tien modules voor schuldhulpverleningSociaal Werk Nederland heeft alle taken en activiteiten van sociaal werkers rondom schuldhulpverlening ondergebracht in tien modules. Elke module beschrijft een specifieke kwaliteit van het sociaal werk bij effectieve en duurzame schuldhulpverlening.
Criminaliteit: wie doet het, waar gebeurt het en wat doen we eraan?Criminaliteit in steden is een groot probleem en het terugdringen ervan staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Om criminaliteit verder terug te dringen, is gedegen kennis vereist over de voorspellers, de plegers, de kenmerken van plaatsen waar criminaliteit vaak plaatsvindt, en over effectieve straffen en interventies.
Nieuw: Kwaliteitslabel Sociaal WerkBranchevereniging Sociaal Werk Nederland heeft een nieuw Kwaliteitslabel Sociaal Werk ingevoerd. Bij de presentatie riep Han Noten (burgemeester van Dalfsen) sociale professionals op om aan tafel te zitten bij gemeenten, want zij hebben tegenwoordig de macht.
Groningen voegt opleidingen samenIn Groningen (foto) worden vanaf het studiejaar 2017/2018 de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) samengevoegd tot de nieuwe opleiding Social Work.
Film helpt bij hulp aan Turken en Marokkanen‘Hoe gaat het met U?’ Zo heet de film die gemaakt is om te gebruiken bij psychosociale hulp aan mensen met een Marokkaanse of Turkse afkomst.
Tekort op jeugdhulp verwachtRuim zestig procent van de gemeenten komt volgend jaar niet uit met het budget voor jeugdhulp. Meer dan de helft van alle gemeenten (57 procent) heeft in 2016 al een tekort. Dat blijkt uit onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur en de NOS onder 215 gemeenten.
'Jeugdcriminaliteit daalt door cultuurverandering'Verandering in cultuur en vrijetijdsbesteding draagt bij aan de daling van jeugdcriminaliteit. Dat stellen experts in een onderzoeksrapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Dat sommige professionals deze trend niet herkennen, is echter ook te verklaren.
"Er zijn sinds de invoering van de transitie en jeugdwet een flink aantal problemen. Het wordt langzamerhand tijd voor degelijk, onafhankelijk onderzoek. Daarom is het sneu dat ZonMw eind deze zomer heeft besloten de eerste evaluatie van de Jeugdwet toe te kennen aan het Nederlands Jeugdinstituut. Die instelling is als geen ander van meet af aan zeer nauw betrokken geweest bij de voorbereiding en begeleiding van de transitie." Zo betoogt prof. Ido Weijers, tot voor kort hoogleraar jeugdbescherming.
Sociale professionals laten zich horenIn Sozio nummer 2, 2016 werd in twee artikelen een pleidooi gevoerd voor het vertellen van verhalen door sociale professionals (interview met Marcel Spierts en een artikel over storytelling). Want verhalen dragen bij aan het zelfbewustzijn van professionals en laten bestuurders zien wat zij betekenen. Marco Brok en Eveline Vollbracht geven gehoor aan het genoemde pleidooi: zij willen de zichtbaarheid van sociale professionals vergroten door verhalen te verzamelen en deze via sociale media te verspreiden. De verhalen krijgen ook een plek in een boek, dat onlangs verscheen.
NJI lanceert dossier 'Effectieve jeugdhulp'Wanneer weet je of jeugdhulp effectief is? Hoe controleer je dat? Wat levert het op? Hierover gaat het nieuwe dossier Effectieve jeugdhulp van het Nederlands Jeugdinstituut.
Wijkteam Amersfoort ondersteunt PGB-aanvraagPer oktober 2016 krijgen Amersfoortse inwoners meer ondersteuning van het wijkteam bij het opstellen van hun zorgovereenkomst PGB (persoonsgebonden budget).
Kindermishandeling kost jaarlijks miljardenVolwassenen met een jeugd getekend door mishandeling en verwaarlozing verbruiken meer zorgkosten en hebben een verminderde arbeidsproductiviteit. Deze kosten van kindermishandeling bedragen miljarden euro’s per jaar in Nederland.
Congres Participatie en HerstelIn dit congres komen belangrijke ontwikkelingen, innovaties en trends op het gebied van herstel, herstelondersteunende zorg en participatie aan bod. Er wordt stil gestaan bij de samenwerking met ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn en hun groeiende rol. Daarnaast is er aandacht voor de stand van zaken met betrekking tot participatie van mensen met psychiatrische kwetsbaarheid in de samenleving. Naast positieve ontwikkelingen zijn er ook zorgen, omdat meedoen en meetellen niet altijd eenvoudig is.
Nieuwe website over online gokkenOp de onlangs gelanceerde website www.gokkeninfo.nl vinden spelers, hun naasten en professionals informatie over de risico’s van het spelen van kansspelen, tips om die risico’s te verkleinen en adressen voor professionele hulp. De site wordt gelanceerd als voorbereiding op de regulering van gokken via internet in 2017.
Belangstelling voor pleegzorg neemt toeVierduizend mensen hebben in 2015 een informatieavond bezocht over pleegzorg. Dat is ruim vijftien procent meer dan in 2014. Verder blijkt uit onderzoek dat de kennis over pleegzorg is vergroot en meer mensen denken dat pleegzorg iets voor hen kan zijn.
De kracht van verhalen bij beginnende dementie is eindeloosDementie komt steeds vaker voor in onze samenleving. Bijna iedereen kent wel iemand die er aan lijdt. Zo ook Joke de Jonge. Dat haar schoonmoeder ruim 10 jaar aan dementie leed, in combinatie met het feit dat zij al bijna 20 jaar kinderboeken schrijft, inspireerde haar tot het schrijven van het boek 'Ik weet nog goed…' Het boek bevat voorleesverhalen voor mensen die lijden aan beginnende dementie. Maar het is veel meer dan een verhalenboek. Geuren, kleuren, beelden en geluiden helpen u de verhalen tot leven te brengen! Een interview met Joke de Jonge.
Conflicten, je komt ze overal tegen. Waar je ook bent, op welk niveau dan ook: overal zijn irritaties, pesterijen en mensen die tegen een burn-out aanlopen. Conflicten worden vaak gezien als dingen die vermeden moeten worden. Daardoor slikken mensen bepaalde gevoelens snel in of wordt het hele gebeuren onder tafel geveegd. Dit is jammer volgens Lianne van Lith en Jocelyn Weimar, auteurs van het boek De Conflictloods. Want juist conflicten en verschillen kunnen een bron van kracht zijn. Een interview met de auteurs van De Conflictloods.
Marijke Vos doet oproep aan Tweede Kamer'Zorg dat sociaal werkers hun opbouwende werk kunnen doen.' Die oproep doet Marijke Vos (foto), voorzitter van Sociaal Werk Nederland, aan de Tweede Kamer. De aanleiding is de commotie in de Zaandamse wijk Poelenburg, waar een groep jongeren zich onlangs misdroeg en mensen lastigviel.
'Schrap scheiding ervaringsdeskundige en professional'Alie Weerman, docente SPH bij Windesheim, promoveerde onlangs cum laude aan de Vrije Universiteit op haar levenswerk: ervaringsdeskundigheid als extra bron van kennis in het sociaal werk en het onderwijs.
Cursus 'Signaleren depressie'Wat moet je als hulpverlener weten over depressiepreventie? En hoe kun je hier zelf een bijdrage aan leveren? Dat leren professionele hulpverleners in de cursus 'Signaleren depressie'.
Studenten SPH en MWD beginnen goedHonderdtien nieuwe studenten aan de Christelijke Hogeschool Ede (foto) startten in september op een bijzondere manier met hun opleiding SPH of MWD.
Sociaal wijkteam tegen 'paarse krokodil'Zandvoort (foto) wil in navolging van tal van andere gemeenten een sociaal wijkteam formeren. Het wijkteam is onder meer ook bedoeld om de zogenoemde ’paarse krokodil’ te bestrijden: de bureaucratie en regelzucht waar mensen al gauw tegen aanlopen als ze bij de overheid aankloppen.
'Geef mensenrechten vaste plek in opleiding'Mensenrechten zouden expliciet deel moeten uitmaken van de praktijk en de curricula van het sociaal werk op hogescholen en universiteiten. Dat staat in een manifest dat is ondertekend door enkele tientallen professoren en lectoren uit Vlaanderen en Nederland.
Oproep om vragen en knelpunten te delenZes organisaties roepen professionals in het sociaal domein op om hun vragen en knelpunten te delen. Ze krijgen binnen twee dagen antwoord. De kennis en inzichten die dat oplevert, wordt landelijk verspreid.
'Wijkteam weet niet wat zorg kost'Medewerkers van wijkteams weten vaak niet wat zorg kost. Als ze dat wel weten, wegen ze het niet mee bij hun keuze welke zorg in te zetten. Dat stelt adviesbureau Michel de Visser Advies (MDVA).
Poll:
Wijkgericht werken is een competentie van sociale professionals


 

Waarom wil jij dood?

Sinds 2008 stijgt het aantal zelfdodingen met 6 procent. De documentaire ‘Waarom wil jij dood?’ volgt het team van deze poli. Psychiater Chloe en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen Geert en Bert voeren gesprekken met mensen die ‘niet verder willen’ en met hun familie en vrienden. 

'Waarom wil jij dood?' (Documentaire bekijken)

 

Beheind yn de beheining

De Friese vriendinnen Ymke en Berdien zijn beiden zwaar lichamelijk beperkt. De jonge vrouwen staan midden in het leven. In tijden van veranderende zorg door bezuinigingen staat hun dagelijkse hulp onder druk. 

Bekijk de uitzending

 

Het beste voor Kees

De 44-jarige autist Kees woont nog bij zijn ouders. Hoe lang houden de bejaarde ouders de 24-uurs zorg vol en wat gebeurt er met Kees als zij niet meer voor hem kunnen zorgen? Bekijk de documentaire.

 

 

Meer documentaires zien?

Ga naar Multimedia

 

Doe het zelf zorg

Sinds 1 april 2013 staan in Rotterdam de maatschappelijk werkers op straat. Hulpbehoevende cliënten moeten hun 'eigen kracht' aanspreken en zelfredzaam worden. Maar hoe zelfredzaam zijn de kwetsbare cliënten? Kijk hier de documentaire

 ;