Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 5 - 2017

Special Huiselijk Geweld

Zie je schaamte onder ogen

Iedereen die betrokken is bij huiselijk geweld – van dader tot slachtoffer, van familie tot hulpverlener – worstelt met schaamtegevoelens, zegt Kirsten Regtop. Willen we het geweld doorbreken, dan moeten we die schaamte onder ogen durven zien.

Het taboe verdwijnt

Op ouderenmishandeling rustte jarenlang een taboe. Maar de aandacht neemt toe, en dat is mede te danken aan enkele concrete actieplannen. Riet Knaapen zet ze op een rij en vertelt hoe het nóg beter kan.

Werkelijkheid achter de voordeur

Medewerkers van woningcorporaties zien soms schokkend geweld achter de voordeur waar zelfs hulpverleners geen weet van hebben. Dat gegeven leidde tot de training ‘Safe at Home’, die medewerkers leert signalen te herkennen.

Gewoon geweld?

Hoe is het mogelijk dat vrouwen die mishandeld worden ervoor kiezen bij hun partner te blijven? En is die impasse te doorbreken? Catelijne Akkermans gaat te rade bij Renée Römkens, Yolanda Groeneweg en de 18 Nationale Ombudsman.

Veiligheid in het asielzoekersgezin

Hoe zorgen asielopvangcentra en hulpverlening voor de veiligheid binnen asielzoekersgezinnen? Een recent onderzoek toont aan dat er ruimte is voor verbetering. ‘Er kan meer winst behaald worden als het COA en bestaande hulpverlening intensiever samenwerken.’

Schulden ontstaan door onmacht

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het verband tussen schulden van mensen en hun gedrag. Het oplossen van schulden vraagt grote inzet van schuldenaren. Wat gaat er mis en wat kunnen we doen om hen te ondersteunen?

Kind is dé expert... wat betreft zichzelf

Binnen de participatiemaatschappij en met de komst van de Jeugdwet staat eigen kracht en zelfredzaamheid van ouders en kinderen centraal. Maar in hoeverre participeert het kind zelf binnen de hulpverlening? Roelie Heijmans geeft een verontrustend antwoord

Nieuws

Voor wijkteams en gemeenten: Handboek JeugdbeleidDe Nederlandse jeugdsector is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Het meest verstrekkende besluit was wel dat de regie van alle taken in het jeugddomein bij gemeenten kwam te liggen. Na de overdracht van deze regie, de transitie, kan er de komende jaren meer aandacht komen voor de inhoudelijke veranderingen, de transformatie. De punten op de horizon in dezen zijn door de wetgever vastgesteld, maar hoe bestuur en beleid daar komen, is een vraag voor de komende jaren.
Introductiecursus digitale professional: eHealth in Zorg, Welzijn en GGZNiels Zwikker verzorgt in 2018 (te beginnen op 18 januari) een driedaagse cursus eHealth: De introductiecursus digitale professional: eHealth in Zorg, Welzijn en GGZ is een cursus waarmee deelnemers een duidelijk beeld krijgen van alle eHealth ontwikkelingen en waarin zij leren dit praktisch in te zetten in hun dagelijkse werk.
Richtlijn over seksuele ontwikkeling in de maakWat moeten jeugdprofessionals weten over seksuele ontwikkeling? Hoe kun je kinderen, jongeren en hun ouders ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling? Wat kun je doen als er iets is wat dat in de weg staat en hoe maak je seksueel gedrag bespreekbaar? Op die vragen geeft de toekomstige richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming over seksuele ontwikkeling antwoorden. De komende twee jaar buigen Rutgers en TNO, ontwikkelaars van deze richtlijn, zich samen met cliënten, professionals en deskundigen over de precieze inhoud. De Richtlijn Seksuele ontwikkeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming wordt begin 2020 verwacht.
100 Jaar De Glind/RudolphstichtingWat kun je nog meer wensen als 100-jarige jeugdhulpinstelling als er een boek over je geschiedenis wordt samengesteld door twee ex-bewoners die elkaar in De Glind hebben leren kennen en vervolgens met elkaar getrouwd zijn. Het heeft in oktober van dit jaar geresulteerd in Gedeeld Verleden, verhalen over en foto's van Jeugddorp De Glind.
Marlous is 'Uitvoerder van het jaar'Marlous Bruntink, procesregisseur Zorg en Veiligheid van de gemeente Haaksbergen, is uitgeroepen tot 'Uitvoerder van het jaar'. 'Marlous gaat over grenzen heen om te komen tot oplossingen,' aldus de jury.
'Regiocoördinator' tegen mishandeling en geweldDe gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden krijgen op 1 januari 2018 een regiocoördinator Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Deze gaat de samenwerking tussen de betrokken instanties verder verbeteren om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken.
Wijkteams Zaanstad: contract voor acht jaarDe sociale wijkteams en jeugdteams in Zaanstad (foto) krijgen een aanstelling voor acht jaar, maar wel pas nadat er nieuwe partijen zijn gevonden die het werk vanaf 2019 van de huidige teams overnemen. De gemeenteraad ziet veel voordelen.
Netwerk in Rijswerk helpt arme mensenHet Netwerk Financiële Redzaamheid Rijswijk start in 2018 een project waarbij vijftien tot twintig gezinnen worden geholpen die het niet ruim hebben.
'Zorg dichtbij huis die aansluit bij uw levensfase, wensen en behoeften. Een vast aanspreekpunt die uw (hulp)vragen makkelijker kan beantwoorden.' Om dat mogelijk te maken start de Zuid-Limburgse gemeente Beek in januari met één wijkteam voor de gehele gemeente.
Het woord stoornissen wordt steeds vaker een besmet begrip. Het wordt geassocieerd met etiketteren van bijvoorbeeld kinderen en jongeren om hen in een DSM-hokje te kunnen plaatsen. Handig voor behandelaars, maar stigmatiserend en hinderend voor de betrokken jongeren zelf. Natuurlijk zijn sommige kinderen en jongeren druk, opstandig, depressief of hebben moeite met verwerking van informatie. Dit dient niet te worden genegeerd, alleen preciezer en/of anders te worden bejegend.
Nieuwe voorstelling | Lust voor lifeLust for Life is een ode aan de 55+ vrouw, vol passie, toewijding, tederheid, onzekerheid en humor. Wat betekent het wanneer er veel voorbij is, maar nog heel veel niet is afgelopen? Zijn er nog grote dromen of is er vrede met dat wat er was? En waar is er ruimte voor de schoonheid die is getekend door jaren?
Vrijwilliger verdient aandacht en respectGoede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers is dé kritische succesfactor voor onze participatiemaatschappij. Hoe krijg je zo'n samenwerking voor elkaar? Linda Duvekot geeft het antwoord.
Jongerenwerker-opleiding 2018In maart start weer de Jongerenwerk-opleiding: De opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl biedt concrete, praktische én theoretisch onderbouwde handvatten aan de deelnemers om hun werken met en rondom jeugd beter en effectiever vorm te geven. Docent Frank van Strijen van Jeugd Enzo geeft deze 15 daagse training in 2018 éénmalig.
'Rutte III mist sociale visie'Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland mist een krachtige sociale visie, en ziet in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III (getiteld 'Vertrouwen in de toekomst') weinig terug van de uitdagingen waar gemeenten voor staan in het sociaal domein.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking


'Wijkteam moet inspelen op kwetsbare groepen'Hoe zorg je er als wijkteam voor dat kwetsbare groepen zich welkom voelen in de wijk? Movisie pleit voor een opener houding van wijkteams.
'Wijkteam was week onbereikbaar'Een wijkteam in de gemeente Amersfoort was in oktober 'totaal onbereikbaar' toen hulp werd gezocht voor Soesterkwartierder Martijn La Feber en zijn 15-jarige dochter, die dakloos dreigen te worden. Dat schrijft het AD.
'Buurttuin vergroot sociale samenhang'Dragen buurttuinen bij aan sociale samenhang? Die vraag staat centraal in het onderzoek naar het project 'Groen Verbindt' van het Oranje Fonds. In dit project gaat het meer om het elkaar leren kennen dan om de oogst; het ontmoetingsaspect staat centraal.

Archief