Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 3 - 2018

In deze Sozio o.a.:
De-escalatie van vechtscheiders, knuffelen in de gehandicaptensector en pleidooi van een veranderkundige.

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Interview Nynke Andringa

'Een dijk van een wijkteam' wilde ze neerzetten in Leeuwarden. Dat lukte Nynke Andringa in 2014, 2015 en 2016. De Sozio-columniste vertelt waarom het daarna toch misging. ‘Wat wij gek vinden, is dat er in de tweede lijn zo weinig is gebeurd qua bezuinigingen.’

Jeugdsector opereert bewust onbekwaam

De decentralisatie zou de jeugdzorg goedkoper en effectiever maken, maar uit een evaluatie en recent onderzoek blijkt dat het tegendeel gebeurt. De oplossing is inzetten op de vrije tijd van jeugdigen. Helaas wordt deze oplossing bewust genegeerd door politici en bestuurders, betoogt René Clarijs.

Hoera, een rebel!

Rebellen worden steeds vaker gemarginaliseerd en niet serieus genomen, stelt veranderkundige Jos van der Horst. En dat is onverstandig. Want de kans is groot dat zij de vinger leggen op pijnlijke plekken die nog jarenlang zullen zorgen voor ernstige bijwerkingen of zelfs het mislukken van verandertrajecten.

En ze voeden nog lang en gelukkig samen op

Bij een vechtscheiding verliezen ouders niet zelden het welzijn en de behoeften van hun kind(eren) uit het oog. DEES is een nieuwe methodiek gericht op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende ouders. De bedenkers leggen uit hoe het werkt.

Zo steun je je collega

Opvang door collega’s is belangrijk, mits die collega het goed aanpakt. ‘Vaak gaat dat goed
en kan deze collegiale steun de verwerking positief ondersteunen. Maar soms ervaren medewerkers juist klachten door wat een collega heeft gezegd of gedaan.’ Hoe kun jij een steun zijn?

Straffen? Nee, knuffelen!

Het taboe op lichamelijk contact tussen cliënt en begeleider in de gehandicaptenzorg moet doorbroken worden, vindt Wietse Smit. Een knuffel of een arm om iemand heen slaan werkt beter dan straf. Sterker nog, straffen schaadt het onderlinge vertrouwen en de veiligheid.

Stel altijd een vraag over geld

Sociale professionals zijn onmisbaar voor schuldpreventie, vinden ze bij het Nibud. Voor Sozio inventariseerde het Nibud hoe sociale professionals tegen deze taak aankijken. ‘Wij moeten financiële problemen niet alleen kunnen signaleren, maar ook begeleiden.’

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

Rotterdam ontkent conclusies 'somber' rapportVolgens de Rekenkamer in Rotterdam (foto) slagen de wijkteams er nauwelijks in om er vroeg bij te zijn voordat problemen uit de hand lopen. Ook zouden de verwachtingen van wat Rotterdammers zelf kunnen aanpakken te hoog zijn en hebben de medewerkers te weinig tijd voor contacten in de wijk. Volgens de gemeente verdienen de medewerkers 'beter dan dit rapport'.
'Te weinig oog voor LVB'Instanties hebben te weinig oog voor mensen met een verstandelijke beperking die financiële problemen hebben. Deze groep dreigt daardoor nog dieper in de problemen te komen, blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV.
Wijkteams Drenthe bieden GGZ-hulp aan verwarde personenNa de zomer gaan wijkteams in Hoogeveen, Assen en Emmen hulp bieden aan mensen met langdurig psychische problemen. Uiteindelijk moeten de teams ook in andere Drentse gemeenten gestalte krijgen.
Penning voor vrijwilliger in GoudaIn juni ontving Manon Vonk de vrijwilligerspenning van de stad Gouda (foto) uit handen van burgemeester Schoenmaker. De erepenning is uitgereikt tijdens de Dag van het Park. Vonk ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij het Wijkteam en overige diensten.
Kabinet: meer hulp om thuis te laten wonenHet kabinet wil dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld met nieuwe technologie en slimmere zorg door wijkteams. Daarvoor trekt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) 340 miljoen euro uit. ‘Geld alleen is niet genoeg,’ zegt ANBO in een reactie.
WESP SurvivalgidsDe Survivalgids is voor jongeren door jongeren die in groepen of gezinshuizen hebben gewoond of dat op het moment nog doen. Zij delen hun wensen, ervaringen en tips.
Sociale professionals zijn onmisbaar voor schuldpreventie, vinden ze bij het Nibud. Voor Sozio inventariseerde het Nibud hoe sociale professionals tegen deze taak aankijken. 'Wij moeten financiële problemen niet alleen kunnen signaleren, maar ook begeleiden.'
Studenten deden doorstroomprogramma mbo-hboEen groep van zo’n dertig studenten Sociaal werk van het Nova College in Hoofddorp heeft een programma 'doorstroom mbo-hbo' gevolgd bij Hogeschool Inholland in Haarlem. Onlangs presenteerden ze de resultaten van hun onderzoek aan hun klasgenoten. Tineke de Wit, teamleider Social Work bij Inholland, is enthousiast: 'Dit was een pilot, maar we gaan zeker door.'
'Kinderen krijgen vaak te lichte zorg'Er moeten heldere afspraken komen over de positionering en financiering van specialistische hulp aan kinderen. Dit bepleiten 76 hoogleraren, lectoren, directeuren, bestuurders, toezichthouders, kinderartsen, vertegenwoordigers van politie en Openbaar Ministerie, cliënten en ouders in een manifest dat zij onlangs aan de Tweede Kamer aanboden.
Extra zorgambtenaren in EindhovenDe gemeente Eindhoven gaat miljoenen euro’s extra uitgeven om grip te krijgen op Jeugdzorg en de Wmo. Dat geld gaat naar nieuwe ambtenaren, zowel tijdelijke als vaste krachten.
'Iedereen heeft recht op psychische zorg'Iedereen heeft recht op psychische zorg en dat geldt ook voor mensen met een asielstatus. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt dat in reactie op een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daaruit blijkt veel Syrische vluchtelingen met een verblijfstatus psychische problemen hebben.
Eigen bijdrage Wmo wordt gelijkgetrokkenMensen die gebruik maken van zorg uit de Wmo gaan in de toekomst allemaal dezelfde eigen bijdrage betalen. Vanaf 1 januari 2019 betaalt iedereen 17,50 euro per vier weken.
Weerbaar zijn betekent dat je kunt opkomen voor je eigen grenzen en wensen en tegelijkertijd respectvol met de grenzen en wensen van een ander omgaat. Iemand die weerbaar is, is minder gevoelig voor groepsdruk en zal minder snel gepest worden. Een grotere weerbaarheid kan dus een groot verschil maken. Gelukkig is het nu niet meer nodig om een hele weerbaarheidstraining te organiseren. Met Forsvar krijg je een handige methodiek aangereikt om in de praktijk te werken aan de vergroting van de weerbaarheid van je eigen doelgroep.
Amersfoort zegt alle (jeugd)zorgcontracten opOver kapitaalvernietiging en kennisverlies gesproken: de Gemeente Amersfoort heeft het zwaar en wil kosten besparen op jeugdzorg. En in dat kader wordt alles opnieuw aanbesteed en alle lopende contracten met aanbieders opgezegd. Met ingang van 2019 moet er een nieuwe constellatie zijn, waarbij het woord nieuw met name als goedkoper moet worden gezien.
Jeugdrecht in acht thema'sDe collegereeks Jeugdrecht biedt een toegankelijke introductie en opfriskennis over de verschillende juridische regelingen en (rand)voorwaarden voor professionals die geen juridisch-academische opleiding hebben gevolgd, maar wel in de praktijk in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen met juridische regelgeving te maken krijgen. De collegereeks beoogt jeugdprofessionals op praktische wijze vertrouwd te maken met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en inzicht te bieden in de meest recente ontwikkelingen die voor de beroepspraktijk van belang zijn.
Als professional met je hakken in het zandJos van der Horst was als veranderkundige ruim dertig jaar betrokken bij de meest uiteenlopende veranderprocessen in non-profit organisaties. Zo ontmoette hij veel professionals met stevige kritiek op grote toekomstplannen en veranderambities. Zij durfden 'nee' te zeggen.
Herstelgericht werkenDe zorg voor mensen met psychiatrische en psychosociale problematiek is omgebogen richting herstel en participatie. Waar de kennis van de professional vroeger het uitgangspunt was, is nu de wens en de ervaringskennis van de zorgvrager het startpunt. Herstelondersteunende zorg vraagt dus om een volledig op maat gemaakte aanpak.
Inburgeringsgedoe staat integratie in de wegEen groot deel van de vluchtelingen is niet in staat om zelf te regelen dat ze binnen drie jaar de inburgeringsexamens halen. Dat constateert het Verwey-Jonker Instituut in de zesde editie van de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer.
Velsen kiest 'Straat van de maand'De Bellatrixstraat in Velsen is de eerste straat van een reeks straten die de komende maanden in het zonnetje worden gezet. De Straat van de Maand-verkiezing is een initiatief van het Sociaal Wijkteam Velsen en de plaatselijke stadsschouwburg. De IJmuider Courant deed er verslag van.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukkingArchief