Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 2 - 2017

Special
Het Sociale Wijkteam

Menselijke maat

Het is geen wonder dat sociale wijkteams nog niet de verbeteringen realiseren die bij de start beoogd werden. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met variabiliteit en feilbaarheid van de menselijke factor: de professional. Wiebo Lamain en Bart Lamers pleiten voor de menselijke maat.

Capability Approach

Kijk je alléén naar hoe iemand in het hier en nu functioneert, dan mis je een deel van het verhaal. De kunst is om ook de potentie van mensen te zien om hun leven te leiden zoals ze dat zelf waardevol vinden. De Capability Approach helpt.

Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)

Participeren is iets wat je zelf moet doen. Daarom is het belangrijk goed uit te zoeken hoe sterk iemands beweegredenen zijn om zijn participatie vorm te geven. De ‘gereedschapskist’ van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) kan de eigen kracht van burgers helpen versterken.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is in de praktijk al heel snel interculturele buurtbemiddeling. Leila Jaffar en Radi Suudi voerden vele gesprekken met buurtbemiddelaars. Op basis van deze kennis belichten ze een aantal belangrijke aspecten van interculturele buurtbemiddeling. ‘Blijf als bemiddelaar te allen tijde kalm, waardig en beheerst.

Wijzer bij scheiden

Een echtscheiding is voor kinderen een extreem ingrijpende gebeurtenis. Marjanne Boesenkool en Lianne van Lith adviseren sociale professionals de methode ‘Wijzer bij scheiden’ te gebruiken. ‘Het doel is met een passend aanbod preventief te werken, leed en schade te beperken en verdere escalatie te voorkomen.’

Wijk en Participatie in Amersfoort

Wijk en Participatie (WeP) groeide in tien jaar uit tot een vertrouwde sociale interventiemethode in Amersfoort, eerst bij mensen met psychische kwetsbaarheid en NAH en nu ook bij mensen met LVB en ouderen. Hoe is het succes te verklaren?

Krachtgericht werken

Krachtgericht werken gaat uit van iemands mogelijkheden, niet zijn beperkingen. Zo’n aanpak wint in deze tijd natuurlijk aan populariteit. Dirk den Hollander belicht twee voorbeelden die je als sociaal wijkteam kunt inzetten: het Recovery College en groepscoaching. ‘Problemen los je op door krachten te versterken.’

Nieuws

De Kinderombudsman en Jeugdzorg Nederland stelden kortgeleden dat de kwaliteit van gemeentelijke jeugdhulp vaak tekortschiet, omdat wijkteams veelal genoopt zijn te veel tijd en energie te steken in bureaucratie en organisatorische randzaken.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukkingOngeveer 90% van de Nederlandse gemeenten werkt met sociale wijkteams. Nu de transitie een feit is, buigen gemeenten zich over de volgende uitdaging in het proces: de transformatie. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar het sociale wijkteam mee te maken krijgt?
Was de transitie vooral een inrichtings- en inregelvraagstuk, de transformatie vraagt een nieuwe manier van denken en doen. Hoe leren en ontwikkelen wijkteams een nieuwe werkwijze? En wat zijn de knelpunten?
Veel Leeuwarders melden zich met financiële ondersteuningsvragen bij de sociale wijkteams. Wijkteammedewerkers ondersteunen deze bewoners door het bieden van integrale individuele ondersteuning, maar ook door het arrangeren van sociale leerprocessen in zogenaamde peergroups.
Een probleem waar veel jeugdteamprofessionals tegenaan lopen is de werkdruk. Deze druk hangt volgens Arjan Bolt vaak samen met een overmaat aan bureaucratische taken. Veel sociale wijkteams hebben dan ook te maken met een hoog verloop en ziekteverzuim.
Een man uit Krommenie zit in de schuldsanering. Hij kan een baan als lasser krijgen. Er is echter een onoverkomelijke hobbel. Want, hij moet zelf een laskap aanschaffen en betalen. In de schuldsanering mag hij daar geen geld aan besteden. Het is geen eerste levensbehoefte. De man wordt zo gedwongen zonder werk te blijven...

Archief