Meest recent Sozio
Themanummer Sozio komt eraan!Het komende nummer van Sozio, dat eind juni verschijnt, is geheel gewijd aan de justitiële kanten van hulpverlening aan jongeren en jongvolwassenen.
Korting voor Sozio-abonnees op InterventiecongresIn Nederland hebben we al geruime tijd een databank waarin 200 erkende interventies voor kinderen en jeugd worden beschreven, maar er is nu ook een congres! Op 19 mei aanstaande vindt in de Jaarbeurs in Utrecht het Interventiecongres plaats. Tijdens deze bijeenkomst gaan experts in op nut en noodzaak van interventies en de reikwijdte en organisatie daarvan. In 20 deelsessies worden succesvolle interventies gepresenteerd.
Conferentie ‘Vertrouwen als basis voor emotionele veiligheid’De Janusz Korczak Stichting organiseert van 12 tot en met 16 oktober een internationale conferentie over vertrouwen als basis voor emotionele veiligheid. De conferentie vindt plaats in het Koos Vorrink huis te Lage Vuursche.
Hulpverlening via SnapchatIn India heeft bijna 43% van de studentes tussen 16 en 24 wel eens te maken gehad met geweld of mishandeling in de relationele sfeer. In de hoop jongeren beter te kunnen bereiken met hulpverlening heeft een Indiaas platform een infoline voor jongeren geopend op de populaire app Snapchat. Op het account LoveDoctorDotin kunnen jongeren terecht voor vragen over seks en relaties.
Minder valpartijen van ouderen door nieuwe aanpakHet aantal valpartijen van ouderen neemt met dertig procent af met de nieuwe aanpak ‘Zicht op Evenwicht’ van de Universiteit Maastricht en het Trimbos-instituut. Het geheim is een huisbezoek en een op maat gesneden advies en cursus.
Wijkgericht Werken is hot!In snel tempo ontstaan wijk- en buurtteams waarin professionals van diverse disciplines en afkomstig uit verschillende sectoren samenwerken om basisdienstverlening te realiseren. Het doel is om lokaal maatwerk te bieden. Waar nodig wordt aanvullende zorg ingeschakeld, vanuit de ggz, de verstandelijk gehandicaptenzorg of de verslavingszorg. Er ontstaan lokale netwerken met gezondheidspraktijken, vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven.
Smartphonegebruik kan leiden tot ADHD-symptomenTijdens de Human-Computer Interaction conferentie in Californië presenteerde de University of Virginia een studie waaruit blijkt dat de notificaties van je smartphone kunnen zorgen voor ADHD-symptomen. Voor het onderzoek werden 221 studenten en hun smartphone-gedrag gedurende twee weken bestudeerd.
Amersfoort mailt info naar verkeerd adresDe afdeling sociale wijkteams van gemeente Amersfoort heeft per ongeluk een bestand met privacygevoelige informatie van duizend tot vijftienhonderd zorgcliënten naar een verkeerd adres gemaild. Er is melding gemaakt van het incident bij Autoriteit Persoonsgegevens.
Ouderen voelen zich veilig dankzij jongerenwerkerIn 2015 werden in Zaandam West-Oude Haven regelmatig klachten geuit over hangjongeren. Zo zouden ze overlast veroorzaken voor seniorenflats, waardoor ouderen minder naar buiten durfden te gaan. Het sociaal wijkteam schakelde met succes een jongerenwerker in.
Website voor als gamen uit de hand looptHet Trimbos-instituut heeft een website in het leven geroepen (uwkindengamen.nl) waar ouders filmpjes, voorbeelden en tips vinden voor de omgang met een kind dat (veel) gamet. Hoe ga je het gesprek aan en welke concrete stappen kun je zetten om het gamen te minderen?
E-magazine biedt toegang tot interventiesZeven kennisinstituten hebben ‘Gezond en wel in de wijk’ gelanceerd: een e-magazine over de kracht van erkende interventies: gezondenwelindewijk.nl.
Met studenten stem geven aan wijkbewonersIn een recent artikel in de Heerenveense Courant vertelt Ted Willemsen, eerstejaarscoördinator bij de SPH deeltijd van Stenden Hogeschool (foto), onder andere over zijn werk en de minor Community Care.
'Sociaal werk vereist wél vakmanschap'Niet iedereen is in staat sociaal werk uit te voeren; dat zeggen Radboud Engbersen (Platform31) en Peter Rensen (Movisie) in een nieuw essay. Ze verzetten zich tegen Margo Trappenburg (foto), die in de Els Borst-lezing van 2014 zei dat sociaal werk ook wel door gewone burgers uitgevoerd kan worden.
Enschede gaat voor 'gerichte praktijkaanpak'Niet ambtelijke regeltjes moeten bepalend zijn bij het bieden van hulp aan gezinnen, maar een gerichte praktijkaanpak moet het uitgangspunt zijn. Dat is de nieuwe filosofie van de gemeente Enschede (foto). Ook vier andere steden hebben een zogenoemde 'City Deal' gesloten.
Literatuur artikel Mathieu HeemelaarIn het themanummer van Sozio over seksualiteit verscheen onder andere een artikel van de hand van Mathieu Heemelaar (Sozio 6, december 2015, pagina 6). In zijn stuk schetste Heemelaar de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar op dit gebied in de samenleving, onderzoek en onderwijs. Hierbij de literatuurlijst die bij zijn artikel hoort.
Burger amper betrokken bij wijkteamUit een peiling van Movisie blijkt dat veel gemeenten onvoldoende aandacht hebben voor burgerbetrokkenheid bij sociale wijkteams, zoals een ervaringsdeskundige die over een casus meedenkt of de inzet van wijkbewoners voor welzijnsactiviteiten. 'Veel kennis, kunde en inzet in buurten blijft onbenut,' stelt Movisie.
Meer begrip voor mensen met schuldenOverheidsinstanties gaan beter samenwerken bij het vorderen van schulden. Dat zegt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken. Er komt volgens haar ook meer begrip voor individuele omstandigheden mensen met probleemschulden.
Aanbevelingen om gameverslaving te voorkomenDe hulpvraag bij de verslavingszorg voor problematisch gamen is gestegen naar zo’n vijfhonderd hulpvragen per jaar. Het gloednieuwe rapport ‘Problematisch gamen: aanbevelingen voor preventie’ legt uit hoe gameverslaving is te voorkomen.
Film over coach in klasVanaf 19 mei is in de bioscoop de film 'Rebels' te zien, waarin een groep Noorse schoolverlaters – opstandig, agressief, onverschillig – een speciale cursus krijgt om hen aan werk te helpen. Het zijn twintigers die door de maatschappij zijn opgegeven.
Doe mij een MST-mayo met uitjesProfessionals hebben hun eigen deskundigheid en kennis om met hulp- en ondersteuningsvragen om te gaan, maar er blijft een voortdurend appel om niet alleen te vertrouwen op bekende kennis. De samenleving verandert, de manier van communiceren verandert en ook hulpverleningsvragen veranderen inclusief de verwachtingen richting de professional.
Werkloosheid, schooluitval, schulden, criminaliteit, gezondheidsproblemen – jongeren in achterstandswijken hebben vaak moeite aansluiting te vinden bij de maatschappij. Het overheidsbeleid dat bedoeld is om de afstand te overbruggen, is niet erg effectief. De uitval is hoog en de beeldvorming onder jongeren is negatief. Op dit MiddagSymposium wordt een andere benadering geïntroduceerd om de leefwereld van jongeren en de systeemwereld van de overheid dichter bij elkaar te brengen.
Poll:
Met hoeveel (gezins-/jeugd-)interventies bent u bekend?


 

Waarom wil jij dood?

Sinds 2008 stijgt het aantal zelfdodingen met 6 procent. De documentaire ‘Waarom wil jij dood?’ volgt het team van deze poli. Psychiater Chloe en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen Geert en Bert voeren gesprekken met mensen die ‘niet verder willen’ en met hun familie en vrienden. 

'Waarom wil jij dood?' (Documentaire bekijken)

 

Beheind yn de beheining

De Friese vriendinnen Ymke en Berdien zijn beiden zwaar lichamelijk beperkt. De jonge vrouwen staan midden in het leven. In tijden van veranderende zorg door bezuinigingen staat hun dagelijkse hulp onder druk. 

Bekijk de uitzending

 

Het beste voor Kees

De 44-jarige autist Kees woont nog bij zijn ouders. Hoe lang houden de bejaarde ouders de 24-uurs zorg vol en wat gebeurt er met Kees als zij niet meer voor hem kunnen zorgen? Bekijk de documentaire.

 

 

Meer documentaires zien?

Ga naar Multimedia

 

Doe het zelf zorg

Sinds 1 april 2013 staan in Rotterdam de maatschappelijk werkers op straat. Hulpbehoevende cliënten moeten hun 'eigen kracht' aanspreken en zelfredzaam worden. Maar hoe zelfredzaam zijn de kwetsbare cliënten? Kijk hier de documentaire

 ;