Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Zaans onderzoek naar wijk- en jeugdteams

De Zaanse sociale wijkteams en jeugdteams doen onderzoek naar de ervaring van inwoners met hun dienstverlening. Bewoners die in 2016 contact hadden met één van de Zaanse teams hebben een brief ontvangen waarin hen wordt gevraagd deel te nemen.
Zaans onderzoek naar wijk- en jeugdteams

De antwoorden op de vragen in het Zaanse onderzoek worden anoniem verwerkt en de resultaten in april 2017 verwacht. Ook betrokken vrijwilligers, familieleden of ouders/verzorgers worden uitgenodigd om mee te doen. De wijkteams laten in samenwerking met de gemeente dit onderzoek uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau (DSP).

Scoort hoger
De gemeente en de wijkteams vragen regelmatig naar de ervaring van inwoners en de meesten van hen zijn positief over de wijkteams. Onlangs is specifiek onder inwoners die in 2015 gebruik maakten van een individuele Wmo-voorziening (bijvoorbeeld hulp in de huishouding, dagbegeleiding of speciaal vervoer) onderzoek gedaan. Zo’n 75 procent voelde zich snel geholpen, serieus genomen en de geboden ondersteuning sloot goed aan bij de hulpvraag. Ook geeft bijna 80 procent van de respondenten  aan dat hun kwaliteit van leven is verbeterd door de geboden ondersteuning.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Er is ook ruimte voor verbetering: slechts 28 procent wist dat men gebruik kan maken van onafhankelijke cliëntondersteuning in het contact met een sociaal wijkteam in Zaandam. Dit onderzoek is landelijk in veel gemeenten op dezelfde manier uitgevoerd en Zaankanters zijn positiever over de dienstverlening dan in andere gemeenten. 'Het is goed om te zien dat de inwoners de dienstverlening zo positief waarderen en dat zij zich goed ondersteund voelen,' zegt wethouder Jeroen Olthof (PvdA).
Bron: Zaandams DagbladNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.