Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaker slachtoffer van seksueel geweld dan mensen zonder beperking.
Vilans is het kenniscentrum voor langdurige zorg.
De Universiteit van Tilburg een academische werkplaats gestart. Daarin wordt met wetenschappelijk onderzoek én praktijkervaring gewerkt aan innovatie in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.