Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Utrechtse gemeenten werken samen

Bestuurders van zestien Utrechtse gemeenten hebben een convenant ondertekend met afspraken over de herhuisvesting van mensen die uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen komen. Zij kunnen nu sneller zelfstandig wonen en er is een soepele overdracht mogelijk naar het sociale wijkteam van de betreffende gemeente.
Utrechtse gemeenten werken samen

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen gaat over de begeleiding van inwoners die bijvoorbeeld dakloos zijn of niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische problemen. Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan in de regio Utrecht. Veel cliënten worden nu opgevangen en begeleid in Utrecht. De bedoeling is dat zij uiteindelijk weer teruggaan naar een zelfstandige woning in de regiogemeente.

Goede overdracht
Om dit mogelijk te maken hebben de 'U16-gemeenten' afspraken gemaakt over samenwerking bij de herhuisvesting. Daarbij gaat het ook om goede overdracht naar de (sociale) wijkteams in de gemeente van herkomst: van hulp bij de verhuizing tot en met een uitkering of schuldhulpverlening, al naar gelang wat nodig is.

‘Thuis in de wijk’
De U16-gemeenten ontwikkelen een regionaal plan voor de toekomst van opvang en beschermd wonen. Een belangrijke doelstelling is de beweging van ‘beschermd wonen’ naar een beschermd ‘thuis in de wijk’. Bij de afspraken zijn ook de woningcorporaties, zorginstellingen en Het Vierde Huis betrokken, een dienstverlenende organisatie voor gemeenten en corporaties op het gebied van huisvesting.

Zestien gemeenten
Het regioconvenant heeft een looptijd tot 1 januari 2020 en gaat over de samenwerking door de zestien gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist.
Bron: www.lopik.nlNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.