Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Recordaantal Kamerleden liep stage

Volgens Marcel Mathijssen zijn de zomerstages die Sociaal Werk Nederland elk jaar organiseert een succes. 'Onze zomerstages zijn een bewezen effectief instrument,’ zegt hij. Ook Kamerleden zelf, onder wie Corrie Brenk (foto) van 50+, reageren enthousiast.
Recordaantal Kamerleden liep stage


'Professionals voelen zich gehoord én gewaardeerd door Den Haag, en andersom krijgen Kamerleden actuele praktijkinformatie mee, die ze goed kunnen gebruiken bij hun besluitvorming over onderwerpen die heel Nederland aangaan,' zegt Marcel Mathijssen.

Sparren op niveau
Mathijssen coördineert sinds jaar en dag de zomerstages van Sociaal Werk Nederland voor Tweede Kamerleden die hun kennis over actuele ontwikkelingen in het sociaal domein willen bijspijkeren. ‘Kamerleden die meedoen hebben voldoende expertise om de juiste vragen te stellen, bijvoorbeeld omdat ze al wethouder zijn geweest. Ze kunnen echt op niveau sparren met sociaal werkers.'

Voorziet in behoefte
Dit jaar heeft een recordaantal Kamerleden zich aangemeld. Marcel Mathijssen: ‘Het voorziet duidelijk in een behoefte, zowel bij Kamerleden als bij sociaalwerkorganisaties. Onze leden werken graag mee om binnen korte tijd voor een mooi programma te zorgen. Dat programma is steeds aangepast aan het dossier en de wensen van de stagiair. Zo kreeg VVD-Kamerlid Chantal Nijkerken-de Haan bij sociaalwerkorganisatie Trajekt in Maastricht een inkijkje in projecten rond armoede en schulden.

Heel nuttig
‘Heel nuttig,' zegt Nijkerken-de Haan. 'De problemen van burgers en de oplossingen daarvoor van het sociaal werk, neem ik graag mee naar Den Haag. Andersom heb ik de projectleiders meegegeven om indicatoren te zoeken die aantonen dat hun aanpak werkt. Daar zijn we in Den Haag altijd het meest nieuwsgierig naar.’

Veel respect
Ook Corrie van Brenk (50+, foto) heeft het thema 'armoede en schulden' in haar portefeuille. Zij bezocht het Utrechtse U Centraal en hun sociaal raadslieden. Bovendien ging ze op huisbezoek bij een cliënt. ‘Dan hoor je hoe snel iemand wordt aangemerkt als voordeurdeler,' zegt Van Brenk. 'Daardoor worden mensen of hun inwonende volwassen kinderen al snel gekort op hun bijstand, met alle gevolgen van dien. De overheid gaat vaak onterecht uit van slechte bedoelingen.'

Pure pech
'We moeten er echt meer rekening mee houden dat iemand puur door pech in de financiële ellende kan raken,' meent Van Brenk. 'En dat niet iedereen zelfredzaam genoeg is om die problemen op te lossen. Ik heb veel respect voor het sociaal werk, maar de overheid moet ook haar rol nemen, bijvoorbeeld door tijdig te checken of mensen het wel redden.’ Marcel Mathijssen: ‘Die ervaring illustreert precies wat de WRR onlangs concludeerde: dat de overheid soms te veel verwacht van burgers.’

Leerzame praktijkverhalen
Kersvers Kamerlid Sophie Hermans (VVD) was drie dagen op stage, bij achtereenvolgens het buurtteam Ondiep (Utrecht), stichting Al Amal (Utrecht) en Badeloch Den Bosch (wooncomplex voor mantelzorgers en hun partners). Ze roemt het vakmanschap en het enthousiasme van alle zorgverleners die ze ontmoet heeft, van verpleegkundige tot mantelzorger.

Erg inspirerend
‘Het is erg inspirerend en leerzaam om op verschillende plekken te kijken,' zegt Hermans. 'Het vakmanschap en enthousiasme van de mensen creëert de liefdevolle zorg die je iedereen in Nederland gunt. Zulke aansprekende praktijkverhalen helpen mij om duidelijker te maken voor wie we het doen: de mensen in Nederland die zorgen en de mensen die de zorg krijgen.’ Ook Joba van den Berg (CDA), Ingrid van Engelshoven (D66) en Linda Voortman (GroenLinks) hebben een zoemerstage gedaan.
Bron: Sociaal Werk Nederland. (Foto: Geert van Tol.)Naar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.