Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Onvoldoende inzicht in opbrengsten wijkteam

Gemeenten moeten meer financieel inzicht krijgen in wat de wijkteams opleveren, zegt bedrijfseconoom en adviseur Michel de Visser. Uit een pilot in Schiedam blijkt dat deze gemeente slechts 43 procent van de uitgaven aan wijkteams terugkrijgt in de vorm van maatschappelijke baten.
Onvoldoende inzicht in opbrengsten wijkteam

‘In Almere werd onlangs de jeugdhulp tot het einde van het jaar stopgezet’, zegt De Visser. ‘Het geld was op. De komende tijd zullen dit soort situaties vaker voorkomen. Zorg wordt steeds schaarser. Er zullen daarom scherpe keuze gemaakt moeten worden bij het toekennen en inzetten van hulpverlening.’

Inzicht
Dat gemeenten soms geen goede afwegingen maken over de inzet van hulpverlening, komt volgens De Visser omdat heel veel gemeenten onvoldoende inzicht hebben in wat de kosten en opbrengsten zijn van de hulpverlening. ‘Dat komt enerzijds doordat de (ICT-) systemen van gemeenten hiertoe nog niet zijn ingericht, en anderzijds registreren hulpverleners in wijkteams nog niet altijd correct wat ze doen.’

188 casussen
Om toch enig inzicht te krijgen in de  maatschappelijke baten van het wijkteam, bekeken de leden van dat wijkteam in Schiedam 188 casussen voor zowel jeugdzorg als Wmo. Ze onderzochten wie baat heeft bij de hulpverlening: de gemeente, de cliënt en/of een derde partij. In het geval van schuldhulpverlening zijn derde partijen bijvoorbeeld banken of woningbouwcoöperaties. Ten slotte werd gekeken naar de zwaarte van de impact.

Baat bij
In Schiedam blijkt dat zowel de gemeente baat heeft bij de inzet van wijkteams (bijvoorbeeld omdat ze hierdoor minder geld kwijt is aan uitkeringen), als cliënten (bijvoorbeeld door schuldsanering) en derden (bijvoorbeeld werkgevers door lager ziekteverzuim of politie en justitie doordat criminaliteit wordt voorkomen).

Betere keuzes
Volgens De Visser moeten de immateriële effecten zeker niet veronachtzaamd worden. ‘Toch is het nodig dat veel meer inzicht ontstaat bij gemeenten over de financiële opbrengsten van de ingezette hulp. Dit is nodig om betere keuzes te kunnen maken, om meer mensen te kunnen helpen en om situaties als in Almere te voorkomen.’
Bron: ZorgvisieNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.