Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Landelijk programma voor betere schuldhulp

Het signaleren van schulden kan nog beter en het oplossen effectiever. Om dat te bereiken gaat het landelijke programma ‘Schouders eronder’ van start.
Landelijk programma voor betere schuldhulp


Het programma 'Schouders eronder' wil 'een forse professionaliseringsimpuls' geven aan schuldhulpverlening: uitvoerders moeten binnen enkele jaren in staat zijn om de beste en meest effectieve methoden voor schuldhulpverlening in de lokale praktijk toe te passen. ‘Schouders eronder’ is een initiatief van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het kan nog beter
Met het programma ‘Schouders eronder’ steken de partijen de hand in eigen boezem: hulp voor mensen met schulden moet toegankelijker worden en de lokale keten kan beter en efficiënter samenwerken. Het programma mikt op onder meer het bevorderen van kennis en vakmanschap van iedereen (professionals en vrijwilligers) die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden.

Onderzoek, kennisuitwisseling, blijven leren
Om dit te bereiken gaat het programma kennisuitwisseling en samenwerkingen tussen verschillende organisaties stimuleren. Dat vraagt om lerende organisaties die hun dienstverlening steeds aanpassen aan de veranderende omgeving. En het vraagt om lokale gangmakers die de kennis en kunde van de verschillende samenwerkingspartners verbinden en versterken.

Kennis over gedrag
Wetenschappelijke kennis wordt vertaald naar de praktijk en andersom. Het programma legt de nadruk op kennis over gedrag en gedragsbeïnvloeding. Met hogescholen wordt een post-initiële ingangsopleiding ontwikkeld; het curriculum wordt herzien, bijscholing volgt. Ook komt er een onderzoeksagenda in samenwerking met hogescholen en universiteiten, met aandacht voor het toepassen van goede interventies in de praktijk.

Ambitieus programma
‘Schouders eronder’ gaat aansluiten bij bestaande programma’s en projecten. Met dit ambitieuze programma geven de vijf initiatiefnemers concrete invulling aan de belofte die zij in hun pamflet 'Naar een betere aanpak van schulden en armoede' hebben gedaan, en aan de toezegging van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer. Dit alles komt voort uit de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Rijksverantwoordelijkheid
In het pamflet doen de vijf partijen een oproep aan het kabinet. Het Rijk is aan zet: dit programma kan niet zonder een basis van stevige verbeteringen op (macro-)terreinen van incassobevoegdheden, toeslagen, arbeidsmarkt en inkomensvoorziening. Ook hiervoor blijven de vijf partijen aandacht vragen.
Bron: Sociaal Werk NederlandNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.