Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Kabinet: 'Regeldruk sociaal domein aanpakken'

Het demissionair kabinet-Rutte kan zich vinden in de aanbeveling van onderzoeksbureau Actal om vermindering van regeldruk te bereiken in het sociaal domein. Het onderzoeksbureau Actal constateerde dat gemeenten hard bezig zijn met de opgaven in het sociaal domein, maar ziet daarnaast mogelijkheden om onnodige regeldruk te verminderen.
Kabinet: 'Regeldruk sociaal domein aanpakken'

 

Actal doet een aantal aanbevelingen, zowel gericht aan gemeenten als aan het Rijk. De gemeenten moeten het leeuwendeel van de vermindering realiseren. De aanbevelingen van Actal hebben betrekking op de gegevensuitwisseling binnen het sociaal domein; de werking van de Participatiewet in relatie tot de beoogde integrale aanpak in het sociaal domein; en rechtsbescherming van de burger in de aanvraagprocedure.

Gegevensuitwisseling en Participatiewet
Wat betreft gegevensuitwisseling in het sociaal domein stelt Actal dat er te weinig gegevens hergebruikt en uitgewisseld worden wat leidt tot extra lasten voor burgers. Actal adviseert daarnaast de Participatiewet zo aan te passen dat een integrale benadering voor groepen burgers in het sociaal domein mogelijk wordt. Actal adviseert daarom om gemeenten in de regelgeving meer experimenteerruimte te bieden zodat de gewenste integrale aanpak met de (jeugd)zorgdomeinen kan worden gerealiseerd.

Rechtsbescherming
Wat betreft rechtsbescherming in het toegangsproces is er volgens Actal sprake van veel onduidelijkheid bij burgers rondom de aanvraagprocedure en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Zo is het inwoners niet altijd duidelijk hoe gemeenten tot beslissingen komen. Verder blijkt dat niet alle inwoners een beschikking ontvangen nadat er een beslissing wordt genomen over het al dan niet toekennen van zorg en ondersteuning. Een grotere inzet op onafhankelijke cliëntondersteuning zou de rechtsbescherming van burgers kunnen verbeteren.

Samen alert blijven
Het kabinet stelt dat Rijk en gemeenten een gezamenlijk programma sociaal domein hebben. 'In het programma brengen we de ontwikkelingen in het sociaal domein samen in kaart, organiseren we een netwerk van betrokken partijen om vraagstukken te analyseren en proberen we samen tot verdere verbetering te komen. Het gezamenlijk leren, ontwikkelen en versnellen staat daarbij centraal. Dat biedt een goede basis om samen alert te blijven op de aspecten die Actal aankaart.'
Bron: BelastingdienstNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.