Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Aanpak onderwijsachterstanden blijft intact

De dreigende bezuiniging op het onderwijsachterstandenbeleid lijkt van de baan. Een ruime Kamermeerderheid is het eens met de brandbrief van allerlei organisaties, die pleiten voor 100 miljoen euro extra in plaats van de korting van 68 miljoen euro die staatssecretaris Sander Dekker wil.
Aanpak onderwijsachterstanden blijft intact

Sociaal Werk Nederland, VNG, PO-raad, G32, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK wijzen er in hun brandbrief op dat de Inspectie van het Onderwijs constateert dat er met de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid goede resultaten zijn geboekt. 'Maar we zijn er nog niet,' schrijven ze. 'Diezelfde inspectie geeft aan dat onderwijs, overheden en andere sectoren de handen ineen moeten slaan om toenemende tweedeling te keren.'

Meer investeren
Eerder al pleitte de SER (een belangrijk adviesorgaan van de overheid) voor gericht investeren in voorzieningen voor jonge kinderen. Zulke investeringen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen én het bevorderen van gelijke kansen. En daar zijn zowel gemeenten als kinderopvangpartijen het mee eens, blijkt uit hun brief: 'Dat betekent: bouwen in de kleine gemeenten, niets afbreken in de grote gemeenten. Niet mínder investeren, maar méér. Niet korten op het budget, maar extra investeren.'

Snel gehandeld
Beleidsadviseur Ernst Radius van Sociaal Werk Nederland is blij met het standpunt van de Kamermeerderheid: ‘De partijen die de brandbrief hebben opgesteld hebben elkaar snel weten te vinden en snel gehandeld. Allemaal zien ze het belang van gelijke kansen voor alle kinderen. Goed en laagdrempelig peuterwerk helpt daarbij.’
Bron: www.sociaalwerknederland.nlNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.