Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Agenda

5e Congres (psycho) Trauma

Datum:28 maart, 2019
Locatie:Aristo - Teleportboulevard 100, 1043EJ , Amsterdam
Website:http://www.traumacongres.nl
Beschrijving:Achtergronden, methoden, ontwikkelingen, preventie & behandeling Traumatische ervaringen laten, vooral bij kinderen en (jong)volwassenen, littekens achter. Hierbij gaat het om zowel psychologische als fysieke gevolgen. Het in staat stellen van een cliënt, patiënt of leerling om een trauma te verwerken is dus van groot belang. Wanneer een verwerkingsproces niet goed verloopt of stagneert, kan zich een PTSS ontwikkelen. Dit congres heeft als doel u kennis over de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van traumaverwerking bij te brengen. Resultaten uit verschillende onderzoeken worden vertaald naar de dagelijkse praktijk waar u als professional mee te maken heeft. Wat kunt u doen om het verschil te maken? Op het 5e congres (Psycho)Trauma komt een aantal experts bijeen die ieder vanuit een eigen invalshoek informatie bieden over zienswijze, diagnostiek, behandeling en begeleiding.