Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Agenda

Hanen-congres: Leren praten met plezier

Datum:20 mei, 2019
Locatie:Aristo, Amsterdam
Website:http://www.lerenpratenmetplezier.nl
Beschrijving:

Congres over het werken met de Hanen-methodiek.

In een peutergroep op een kindcentrum zit gemiddeld éen kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool heeft een taalontwikkelingsstoornis. Dat zijn twee kinderen per schoolklas. TOS is relatief onbekend maar heeft grote impact op het leven van een kind. Hoe eerder de behandeling start hoe groter de kans op herstel.

Hanen gecertificeerde logopedisten begeleiden ouders en jonge kinderen met een taal- of spraakprobleem thuis, op school en in de kinderopvang. Op dit congres maak je kennis met verschillende Hanen-programma’s en ontdek je wat de verschillende programma’s nog meer te bieden hebben.

Het Hanen Centre in Canada doet vanaf de jaren zeventig onderzoek naar de achtergronden van taal-spraakproblemen en ontwikkelde specifieke methodieken voor het verbeteren van de communicatiemogelijkheden van jonge kinderen met een spraak- of taalachterstand, inclusief kinderen met een ontwikkelingsachterstand of autisme. De evidence based programma’s stellen professionals en ouders in staat kinderen met een vertraagde spraak- of taalontwikkeling te helpen hun communicatieve vaardigheden uit te breiden. De wetenschappelijke onderzoeksresultaten zijn vertaald naar praktische communicatiestrategieën rond dagelijkse bezigheden die gemakkelijk toepasbaar zijn voor ouders.

INTERNATIONALE GASTSPREKER

Keynotespeaker op dit congres is Janice Greenberg. In de ochtend spreekt Janice Greenberg over het programma Leren praten met plezier, Learning Language and Loving it. In de middag geeft zij een verdiepende toelichting en achtergronden bij de verschillende Hanen-programma’s.

*****
Janice Greenberg, BSc, DSP, is logopedist en programmadirecteur van Leren praten met plezier – The Hanen Program voor onderwijskrachten en groepsleidsters van jonge kinderen. Ze heeft jarenlang met ouders en groepsleidsters gewerkt en past haar enorme ervaring toe op het zich nog steeds ontwikkelende programma Leren praten met plezier. Janice Greenberg geeft over de hele wereld lezingen over de benadering van Hanen om taalontwikkeling en beginnende geletterdheid bij kinderen in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de eerste jaren van het basisonderwijs te bevorderen. Ook geeft ze wereldwijd trainingen aan logopedisten, leerkrachten en groepsleidsters van kinderen in de voorschoolse leeftijd.

DEELESSIES

In de deelsessies gaan Hanen gecertificeerde trainers in op het werken met de Hanen-methodieken en de werking ervan. Sommige behandelen specifieke programma’s als Target word of het werken met Praten doe je met zijn tweeën, andere gaan in op ontluikende geletterdheid, muziek en taalontwikkeling, coachende gespreksvoering. Alle onderwerpen zijn gerelateerd aan het werken met de Hanen-programma’s. Na afloop van dit congres ben je dan ook helemaal op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de programma’s of heb je kennis gemaakt met methodieken waar je verder mee zou willen werken.

Doelgroep:
Professionals die met kinderen met een taalontwikkelingsachterstand werken; logopedisten; pedagogen, teamleiders, locatiemanagers uit de kinderopvang; onderbouw (speciaal) onderwijs; jeugdartsen; pedagogisch behandelaars; medewerkers MKD; ambulant begeleiders; studenten; leerkrachten ROC.

Locatie:
De definitieve locatie is nog niet bekend. Dit zal een centraal gelegen locatie in Nederland zijn en met zekerheid goed bereikbaar met OV en de auto. Wanneer de locatie bekend is dan vermelden wij dat uiteraard op deze website en informeren wij de deelnemers die zich reeds hebben ingeschreven.

EARLY BIRD korting
Schrijft u zich in voor 1 maart 2019, dan ontvangt u 35 euro EARLY BIRD korting! Snelle beslissers krijgen uiteraard later de mogelijkheid om voorkeuren voor deelsessies op te geven.

Meer informatie:
Momenteel werken wij nog aan het programma, maar wilt u een congres met Janice Greenberg in eigen persoon niet missen? Schrijf u dan alvast in! Meer informatie en later ook het programma kunt u vinden op de congreswebsite www.lerenpratenmetplezier.nl