Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Agenda

Opleiding Conflictloodsing

Datum:04 maart, 2019
Locatie:Logavak Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/40/195/1253/conflictloodsing
Beschrijving:Maar liefst 17% van de werkende mens is vier uur per week of meer kwijt aan conflicten. Dé manier om conflict- en pestgedrag positief te benaderen is Conflictloodsing.

Conflictenoplossen door eigen werknemers? Het kan! Medling introduceert een voor Nederland nieuwe nevenfunctie binnen arbeidsorganisaties: ‘de Conflictloods’. Conflictloodsen zijn medewerkers op de werkvloer die het eerste aanspreekpunt zijn wanneer er irritaties, pesterijen en meningsverschillen, kortom ‘kleine’ conflicten, spelen. De Conflictloods is als het ware Eerste Hulpverlener Bij Conflicten (EHBC'er).

In Duitsland is men al langer bekend met 'Konfliktlotsen'. Cijfers laten zien dat daar de inzet van Conflictloodsing efficiënt, tijd-/kostenbesparend en succesvol is. Conflictloodsen zijn namelijk opgeleid om sensoren te benutten en zo de werksfeer zo optimaal mogelijk te houden. Daarbij kunnen zij bijtijds kleine en grote conflictsituaties signaleren en in positieve zin keren.

Tijdens de opleiding staat de persoon van de Conflictloods, de Conflictcoach en de Conflictmanager centraal die, naast algemene conflictkennis en -kunde, zich alle ins en outs van Conflictloodsing eigen maakt. Vanaf het herkennen van kleine irritaties tussen twee collega's tot het managen van conflicten en het opstellen van een (vernieuwd) conflictprotocol, om zo tot een succesvolle conflictpositieve arbeidsorganisatie te groeien.

Er wordt tijdens de opleiding gewerkt met drie gradaties van Conflictloodsing, namelijk:
1. De Conflictloods (vanaf mbo-er op de werkvloer);
2. De Conflictcoach (de hbo-er in de organisatie);
3. De Conflictmanager (de hbo/wo-manager in de organisatie).

De drietaps onderverdeling in Conflictloodsing sluit aan bij conflicten op verschillende niveaus en op organisatiestructuren waar sprake is van een onderverdeling van functies. Tijdens de opleiding zijn enkele dagen toegespitst op een van de drie gradaties. Daarnaast zijn er een aantal dagen die voor twee of alle drie de gradaties bestemd zijn.

Tijdens de Opleiding Conflictloodsing wordt, naast het opdoen van conflictkennis en -vaardigheden voor in de praktijk, gewerkt met een aantal nieuwe methodieken, zoals het Medling Conflictkompas en de Medling de-escalatieladder.

Conflicten hebben we nodig omdat daarin uitdagingen en antwoorden liggen. Conflicten laten zien wat voorheen onzichtbaar was. (Bron: De Conflictloods)

Meer informatie over conflicten en conflictloodsing vindt u op www.conflictloods.nl.