Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Agenda

Werken met de meldcode: signalen, signaleren en afwegingskader

Datum:23 april, 2019
Locatie:Logavak Utrecht - Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE, Utrecht
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/3/242/1275/werken-met-de-meldcode-signalen-en-signaleren
Beschrijving:Deze training richt zich op pedagogisch medewerkers die de basistraining hebben gevolgd en verdieping en of bijscholing willen of nodig hebben. Het is een actieve training met veel afwisseling; werkvormen, discussie, video, casusbespreking.

Dynamiek en doel ven de training
In de training wordt inhoudelijk in gesprek gegaan over de verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke en psychische verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik. Er is ook aandacht voor getuigen van huiselijk geweld en (vecht)scheidingen. Kinderen zijn op hun kwetsbaarst in deze momenten. Ouders hebben onze hulp nodig om het belang van de kinderen te zien en er niet over te vechten met elkaar, want dit kan leiden tot kindermishandeling.

De kenmerken van kindermishandeling houden in stand dat kindermishandeling kan blijven bestaan. Om deze reden worden de punten: angst, onmacht, loyaliteit, schuldgevoel, schaamte en isolement in de training uitgewerkt aan de hand van casuïstiek. Ook het concreet beschrijven van gedrag, zowel mondeling als schriftelijk, is een onderdeel van de training. Aan de hand van werkvormen worden normen en waarden verder onderzocht. Hoe ga je het gesprek met collega’s aan over vermoedens van mishandeling of zorgen die je hebt rond een kind. Er wordt gebeld met Veilig Thuis voor een advies gesprek en de laatste ontwikkelingen ten aan zien van de meldcode komen aan de orde (wijzigingen januari 2019).

Na deze training kun je vragen vanuit de inspectie makkelijk beantwoorden. Maar beter nog is dat je zal merken dat je meer moed zal ervaren om gevoelens van onmacht en twijfel bespreekbaar te maken. De training wordt afgesloten met een kennisquiz en een officieel VWS-certificaat.