Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Agenda

Werken met de meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang

Datum:11 april, 2019
Locatie:Logavak Utrecht
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/22/249/1272/meldcode-basistraining-signaleren-handelen-kinderopvang
Beschrijving:Wanneer kan ‘gedrag’ en of ‘letsel’ dat je ziet een signaal van een vermoeden van kindermishandeling zijn? Wat als je er naast zit? En wat als je gelijk hebt?

Kennis over het signaleren en melden van vermoedens kindermishandeling is actueler dan ooit. Sinds 1 juli 2013 is het al wettelijk verplicht voor kinderopvangorganisaties om de Wet meldcode te hanteren bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld en het personeel jaarlijks te scholen. Sinds januari 2018 is de regeling verscherpt en in januari 2019 wordt de meldcode gewijzigd met het afwegingskader. Het is daarom zaak om pedagogisch medewerkers bij te scholen.

Dynamiek en doel van de training
Deze interactieve training legt een gedegen basis om met de Wet Meldcode (Branche kinderopvang) te werken en handelingsverlegenheid op te heffen. Tijdens deze training word je als deelnemer actief betrokken in het signaleren én handelen bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook leren deelnemers om signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen en vormen van kindermishandeling te onderscheiden. Een veel terugkerende vraag: ‘Is dit nu kindermishandeling?’ komt aan de orde en ook het gesprek over geweld in de opvoeding wordt gevoerd (wel of geen ‘pedagogische/corrigerende tik’).

Het onderwerp kindermishandeling wordt vanuit verschillende lagen behandeld. Hierdoor doe je als pedagogisch medewerker of als manager niet alleen kennis op; je wordt ook uitgenodigd om het taboe dat rond het thema heerst te doorbreken. Signalen herkennen is stap één, er met elkaar over praten is stap twee!

In de middag staat handelen centraal. Aan de hand van casuïstiek wordt de meldcode doorlopen en leren de deelnemers actief de meldcode toe te passen en wat hun verantwoordelijkheden hierin zijn. Tevens is een simultaan adviesgesprek opgenomen met ‘Veilig Thuis’. De deelnemers kunnen inhoudelijke vragen stellen of een casus inbrengen.Na deze training kun je vragen vanuit de inspectie makkelijk beantwoorden.

De training wordt afgesloten met een kennisquiz en een officieel VWS-certificaat.