Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Agenda

Angst en psychosomatiek

Datum:13 september, 2019
Locatie:Logavak Utrecht - Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE, Utrecht
Website:http://www.logavak.nl/aanbod/3/27/1322/angst-en-psychosomatiek
Beschrijving:Angst en psychosomatiek

Angst en agressie hebben grote gevolgen voor gedrag, maar hebben ook invloed op het lichaam en kunnen psychosomatische klachten veroorzaken, ofwel SOLK (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten). Niet alleen het gedrag en het lichaam worden beïnvloed, maar ook het functioneren van de hersenen, zoals bijvoorbeeld het geheugen. Ook de psychosomatische gevolgen zijn in een hormonaal model bij elkaar geplaatst, namelijk in het psychosomatiekmodel. Alle psychosomatische klachten/SOLK staan hierin geordend. De betekenis van angst, agressie en SOLK met betrekking tot sekse, zoals voorkeursgedrag bij gevaar en de frequentie van SOLK, hebben hierin een plaats. Hiermee wordt inzichtelijk hoe angst en stress werken en hoe hiermee te handelen.

In deze cursus worden beide modellen (angstmodel en psychosomatiekmodel) uitgelegd en wordt behandeld hoe men het probleem in de bodem zelf aanpakt. Therapie kan pas effectief worden als de hormonale bodem enigszins geneutraliseerd is. In de therapeutische praktijk dringt dit inzicht steeds meer door. In de modellen zijn de meest recente onderzoeksbevindingen verwerkt en in de loop der tijd zijn de modellen door steeds meer onderzoek ondersteund.

De eerste dag wordt de betekenis van gender behandeld, de tweede dag het angstmodel en de derde dag het psychosomatiekmodel. De hulpverleningspraktijk wordt iedere dag, gekoppeld aan het onderwerp van de dag behandeld, waardoor gericht handelen vanuit de juiste instelling bevorderd wordt.