Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

ADHD-symptomen gaan gepaard met veel beperkingen

Zelfs mensen met enkele ADHD-symptomen die niet aan de diagnose ADHD voldoen, ervaren vaak negatieve effecten op hun dagelijks functioneren. Dat is een conclusie van onderzoek van het Trimbos-instituut en PsyQ Kenniscentrum ADHD.
ADHD-symptomen gaan gepaard met veel beperkingen

 

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van de tweede meting van de studie NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2), een grootschalig onderzoek door het Trimbos-instituut naar de psychische gezondheid van de volwassen bevolking. Voor dit onderzoek is uitgegaan van een representatieve steekproef van 5303 personen, die mondeling werden geïnterviewd.

Ruim de helft heeft symptomen
ADHD-symptomen werden gemeten met de Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) Screener, een instrument om het vóórkomen van ADHD-symptomen in de bevolking vast te stellen. Van de respondenten rapporteerde 44 procent geen ADHD-symptomen, 42,5 procent 1-2 symptomen, 8,2 procent 3 symptomen. En 5,3 procent had 4 of meer symptomen – wat kan worden opgevat als een indicatie voor ADHD.

Vaker meerdere symptomen
Als men kindermishandeling had ervaren, een vader of moeder had met psychische problemen, of een bijkomende stemmings-, angst- of middelen gerelateerde aandoening, was er vaker sprake van meerdere ADHD-symptomen. Volwassenen met ADHD-symptomen rapporteerden vaker mentale en fysieke beperkingen in hun dagelijks functioneren, hoewel dat niet werd verklaard door hun bijkomende psychische aandoeningen.

Meer aandacht
ADHD-symptomen komen relatief vaak voor in de algemene bevolking en gaan gepaard met verschillende psychische aandoeningen. Aangezien ADHD-symptomen negatieve effecten hebben op het dagelijks functioneren, verdient behandeling ervan meer klinische aandacht, mensen de onderzoekers.

Bron: Trimbos InstituutNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.