Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Website promoot meer aandacht voor kinderen

Meer aandacht voor kinderen van ouders met psychische problemen en/of van verslaafde ouders. En betere ondersteuning voor de 577.000 minderjarige kinderen die hier jaarlijks mee te maken hebben. Dat is het doel van de nieuwe website www.koppkvo.nl.
Website promoot meer aandacht voor kinderen

 

In 2016 werden vijf regiobijeenkomsten georganiseerd en er werden interviews gehouden met zorginkopers of beleidsmakers van elf gemeenten/regio’s en vier grote zorgverzekeraars. Daaruit blijkt onder meer dat veel gemeenten de KOPP/KVO-doelgroep nog niet hebben opgenomen in lokaal beleid en dat de KOPP-Richtlijn voor de jeugdhulp nog weinig wordt toegepast. KOPP staat voor 'kinderen van ouders met psychische problemen', KVO staat voor 'kinderen van verslaafde ouders'. De website www.koppkvo.nl is bedoeld voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en naasten.

577.000 kinderen
Nederland telt op jaarbasis 577.000 minderjarige kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Deze kinderen lopen bijna drie keer zoveel kans een psychische stoornis te ontwikkelen in hun leven dan kinderen van wie de ouders geen psychische stoornis of verslaving hebben.

Beïnvloedbare factoren
Bij het verhoogde risico spelen naast erfelijkheid ook beïnvloedbare factoren een rol, zoals coping ('greep op het eigen leven') van de kinderen, het sociaal netwerk en de opvoedcompetenties van ouders: dat zijn aangrijpingspunten voor effectieve preventie en zorg. Gezien het grote aantal kinderen en het aanzienlijke risico dat ze op latere leeftijd een stoornis ontwikkelen, is preventie en zorg door gemeenten en alle andere betrokkenen zoals scholen, wijkteams en huisartsen van groot belang.

Regierol grijpen
De rondgang leerde ook dat bij veel professionals (zoals wijkteams en huisartsen) deze groep kinderen niet op het netvlies staat. En waar dit wel zo is, bestaat er vaak handelingsverlegenheid. Gemeenten zouden vaker de regierol moeten grijpen om de samenwerking op regionaal en lokaal niveau beter te stroomlijnen.

Website
Op de genoemde website vinden alle betrokken partijen actuele informatie over feiten en cijfers, effectieve hulp, financiering en samenwerking die helpen bij het vormgeven van goede zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen. Ook is er een toolbox en worden succesverhalen gedeeld. Ook ouders en naasten kunnen er relevante informatie vinden.
Bron: www.trimbos.nlNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.