Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Vijf partijen werken samen aan schuldhulp

Vijf landelijke partijen slaan de handen ineen. Hun 'Ondersteuningsprogramma Schuldhulp' richt zich op het versterken van het vakmanschap van professionals en vrijwilligers die werken in de schuldhulpverlening. Staatssecretaris Klijnsma (foto) verrichtte de aftrap.
Vijf partijen werken samen aan schuldhulp

Divosa, Sociaal Werk Nederland, NVVK, Landelijke Cliëntenraad en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hebben een programma opgezet om de deskundigheid van schuldhulpverleners te verstevigen. Dat gebeurt via het delen en toepassen van (nieuwe) kennis. Deze kennis wordt toegankelijk gemaakt via een nieuwe Schuldhulpacademie: een leer- en ontwikkelplatform met effectieve interventies voor iedereen die werkt met mensen met schulden.

Eigen verhalen
Eind februari startte Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, officieel het programma. Klijnsma benoemde de urgentie om mensen die ‘in de sores’ belanden daar zo snel mogelijk uit te helpen. Ze hoopt dat ervaringsdeskundigen in het programma een stevige positie krijgen: 'De eigen verhalen van mensen die in de ellende zitten of zaten hebben zoveel meer impact dan goedbedoelde waarschuwingen van professionals. Voor deze mensen pakken we nu door.'

Stroomopwaarts en Minters
De bijeenkomst vond plaats in Schiedam. Het regionale samenwerkingsverband Stroomopwaarts en sociaalwerkorganisatie Minters lieten hun lokale praktijkaanpak en ambities zien. Stroomopwaarts steunt inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarbij staan eigen kracht en deelname aan de samenleving voorop en is het vinden van betaald werk het eerste doel. Is dat niet haalbaar, dan worden inwoners gesteund met inkomen en zorg. Minters voert in opdracht van de gemeente de wijkteams Vlaardingen uit; sociale professionals van Minters hebben een leidende rol in deze wijkteams.

Juni 2017
De vijf partijen hebben de geactualiseerde handreiking 'De eindjes aan elkaar knopen' uitgereikt aan de aanwezige vrijwilligers en professionals in de wijk. Deze publicatie biedt de meest recente vakkennis, wetenschappelijke inzichten en motiverende gesprekstechnieken. De komende maanden verkennen de vijf partijen hoe de Schuldhulpacademie eruit komt te zien, welke kennis hierin een plaats krijgt en met welke instellingen wordt samengewerkt. Uiterlijk juni 2017 moet er een plan liggen.
Bron: www.sociaalwerknederland.nlNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.