Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Start wijkproject in zes steden

Op woensdag 13 september 2017 start het project ‘Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in de wijk’. Het project richt zich op versterking en ondersteuning van zelfregie en empowerment van kwetsbare burgers met psychosociale problemen. Er zijn pilots in Gouda (foto), Utrecht, Arnhem, Zutphen, Enschede en Amsterdam.
Start wijkproject in zes steden


Kwetsbare burgers met psychosociale problemen hebben naast gezondheidsproblemen vaak te maken met vereenzaming, sociale uitsluiting en marginalisering. Ondersteuning door mensen met vergelijkbare ervaringen blijkt bevorderlijk te zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de samenleving ruimte maakt voor mensen die anders zijn.

Krachtgerichte aanpak
In dit project ontwikkelt het Trimbos Instituut een krachtgerichte aanpak voor sociale wijkteams, met een gecombineerde inzet van ervaringsdeskundigen en sociaal werkers. Daarnaast wordt in de wijken het bestaande aanbod van herstel- en zelfhulporganisaties toegankelijker gemaakt voor cliënten van sociale wijkteams. Op basis van de ervaringen in zes wijken wordt een handreiking voor hulpverleners en ervaringsdeskundigen ontwikkeld die landelijk beschikbaar komt voor sociale wijkteams.

Implementatie en onderzoek
In zes wijken verspreid over het land wordt een structurele samenwerking opgezet tussen sociale wijkteams en zelfhulporganisaties (zelfregiecentra, herstelacademies) en andere maatschappelijke organisaties. Deze organisaties stellen gezamenlijk een plan van aanpak op. Teams, sociaal werkers en ervaringsdeskundigen worden getraind in het versterken van eigen regie en empowerment van de mensen die zij ondersteunen. Er vindt kruisbestuiving plaats tussen sociaal werkers en ervaringsdeskundigen.

Startbijeenkomst
Woensdag 13 september 2017 vindt de startbijeenkomst plaats voor de pilotorganisaties. Het project heeft een looptijd van 24 maanden en wordt uitgevoerd in Amsterdam (Team ED & wijktafel Amsterdam Zuid), Gouda (Kernkracht & sociaal team Gouda), Utrecht (Steunpunt GGz Utrecht & wijkteam Hoograven), Arnhem (Zorgbelang Gelderland & Vitale Verbindingen), Zutphen (Ixta Noa & Perspectief) en Enschede (Ixta Noa & wijkteam Enschede Oost Buiten).
Bron: Trimbos InstituutNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.