Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Sociaal Werk Nederland geeft gemeenten tips

'Voor sommige (kwetsbare) burgers is de huidige samenleving helaas te ingewikkeld, te veeleisend.' Dat stelt brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. Daarom doet ze aanbevelingen aan gemeenten.
Sociaal Werk Nederland geeft gemeenten tips

 

De recente veranderingen in het sociale domein (beter bekend als de decentralisaties) worden volgens Sociaal Werk Nederland een urgent onderwerp voor kiezers en politici op 21 maart 2018. De versterking van de sociale basisvoorzieningen in buurten is een cruciale opgave voor gemeenten.

Lastige dilemma's
'Burgers vragen om op hun eigen kracht te vertrouwen, is mooi als principe maar heeft ook zijn grenzen.' Dat concludeerde de WRR onlangs en dat is ook de ervaring van sociaal werkers, zegt zegt Sociaal Werk Nederland. Voor sommige (kwetsbare) burgers is de huidige samenleving helaas te ingewikkeld, te veeleisend. Voor hen is zelfredzaamheid simpelweg een brug te ver. En dat plaatst gemeenten voor lastige dilemma’s, want zij dragen wettelijke verantwoordelijkheden op alle leefgebieden.

Nieuwe werkwijzen
Om hen erbij te houde,n hebben gemeenten behoefte aan nieuwe werkwijzen. En anders dan het Rijk voorheen hebben ze daarvoor ook meer mogelijkheden. Want de beste suggesties komen vaak uit onverwachte hoek, bijvoorbeeld van betrokken en actieve burgers. Soms zijn immers creatieve, onorthodoxe oplossingen nodig die aansluiten bij de mogelijkheden van de buurt. Buiten de lijntjes kleuren en bureaucratische hordes durven omzeilen, levert vaak verrassende resultaten op.

Doeners
Sociaal werkers en sociaalwerkorganisaties dragen daar dagelijks aan bij. Zij zijn de doeners die zonder poespas samen met bewoners de kansen grijpen die de lokale gemeenschap biedt. Peuterspeelzaalleidsters die, dankzij hun vakkennis rond spelend leren, de jongste kinderen al meer kans geven op een succesvolle onderwijscarrière. Jongerenwerkers die per app 24/7 bereikbaar zijn voor jongeren die dreigen af te glijden.

Urgente suggesties
'Als brancheorganisatie voor het sociaal werk kennen wij onze leden. Zij dóén dat lokale werk. Graag bieden we u een staalkaart van hun praktijkervaringen en hun expertise aan, inclusief inspirerende voorbeelden en urgente suggesties.' Sociaal Werk Nederland pleit onder andere voor het volgende:
* (Blijf) investeren in peutervoorzieningen voor een betere startpositie van alle kinderen, ook op de basisschool.
* Voor elk kind dat het risico loopt in de problemen te komen, is er kind- en gezinsgerichte ondersteuning.
* Geef voortijdige schoolverlaters een perspectief door te investeren in sociaal werk.
* Geef meer aandacht aan preventie, voorkomen in plaats van genezen of oplossen. Gun kinderen in kwetsbare buurten een gezonde leefstijl; geef ze les in gezond leven, eten en bewegen.
* Zet in op de juiste ondersteuning en snelle toegang tot schuldhulpverlening.
* Vergroot de grip op de instroom tot beschermingsbewind.
* Zet in op de integratie van statushouders in de lokale samenleving.
* Erken de waarde van het vrijwilligerswerk voor de lokale samenleving.
* Regel dat mantelzorgers een beroep kunnen doen op ondersteuning thuis als dat nodig is.

Uitgelezen kans
Professionaliseringplannen van sociaalwerkorganisaties bieden gemeenten een kans voor cliëntgerichte beleidsontwikkeling. Sociaalwerkorganisaties nemen bij hun plannen de inbreng van (ervaringsdeskundige) burgers mee. Dit biedt gemeenten een uitgelezen kans om het gemeentelijk beleid nog beter aan te laten sluiten bij wat burgers willen en kunnen.
Bron: Sociaal Werk NederlandNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.