Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In twee jaar een hbo-zorgprofessional worden die mensen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven geeft? Kies dan voor de AD opleiding Sociaal Werk in de Zorg in deeltijd en specialiseer je o.a. in ervaringsdeskundigheid.
De CHE gaat sociaal werkers opleiden tot GGZ-agogen. De nieuwe post-hbo start in september 2018 en helpt professionals in het sociaal domein om adequate hulp te bieden aan mensen met een verslaving of psychiatrische problemen. Professionals gaan in hun werkomgeving aan de slag met opdrachten die ze tijdens de lesdagen krijgen. Ook intervisie maakt standaard onderdeel uit van het programma. Wie de post-hbo met succes afrondt, kan de beroepsregistratie bij het Registerplein aanvragen.
Wil jij een actievere rol spelen in de verbetering van zorg voor jeugd? Verder bouwen op de ervaring die je al hebt? Kies de specialisatie Zorgcoördinatie van de master Pedagogiek en haal hiermee meer uit jezelf en uit je vak.
Wil jij het sociaal werk verbeteren, kennis over het vak ontwikkelen en bijdragen aan het ontwikkelen van beleid? Volg de masteropleiding Social Work! Kom kijken bij de Hanzehogeschool/NHL Hogeschool, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en/of de Hogeschool van Amsterdam.
Een HBO-diploma Social Work halen? Kies uw eigen studietempo en leerroute in de flexibele deeltijdstudie Social Work. Volledig praktijkgericht, met actuele vakkennis en inspirerende docenten. Start: september 2017. Meer info en persoonlijk advies? Kijk op www.dtsw.hu.nl
Master Jeugdzorg - Kom naar de informatieavond op 16 mei!
Carrière maken in zorg en welzijn? Kies voor een master bij Saxion
Van 18 tot en met 20 april 2018 organiseert het Instituut Contextuele Benadering de Internationale Conferentie Contextuele Therapie. Professionals die zich bezighouden met de contextuele benadering ontmoeten elkaar tijdens deze unieke conferentie en worden geïnspireerd door internationale sprekers. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de hele conferentie of voor dag drie.