Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Kamerleden doen zomerstage sociaal werk

Het is inmiddels traditie: elke zomer organiseert Sociaal Werk Nederland stages voor Kamerleden. Dat gebeurt dit jaar voor het eerst in samenwerking met kennisinstituut Movisie. De teller gaat richting vijftien deelnemende Kamerleden, een record.
Kamerleden doen zomerstage sociaal werk

 

De belangstelling is Kamerbreed: van links tot rechts. Leden van Sociaal Werk Nederland geven de Kamerleden graag een kijkje in de keuken rond onder meer jeugd en opvoeding, armoede en schulden, vluchtelingen en integratie, ‘sociaal maakt gezond’ en participatie in de wijken.

Eén of twee dagdelen
Tijdens deze zomerstage krijgen de Kamerleden de kans om één of twee dagdelen met eigen ogen te zien hoe het sociale domein in beweging is. Hoe de adagio’s ‘mensen in hun kracht zetten’ en ‘minder zorg, meer welzijn’ gestalte krijgen, bijvoorbeeld in de ruim twintig Gouden sociale Gemeenten die Sociaal Werk Nederland heeft onderscheiden.

Meelopen met sociaal werkers
De Kamerleden lopen mee met sociaal werkers, cliënten, buurtbewoners, vrijwilligers, gemeentelijke beleidsambtenaren en andere vakinhoudelijke experts. Ze bezoeken wijkteams, geheugenhuizen en nieuwe dagbestedingsprojecten voor ouderen, maar ook actieve buurten en buurthuizen vol wijkinitiatieven, of de IKC’s (Integrale Kindcentra) waar kinderen van 0-12 jaar en hun ouders in- en uitlopen.

In gesprek
Ze gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen op het terrein van armoede en schulden of huiselijk geweld. Of ze horen hoe jeugdhulp, inkoopprocessen en ondersteuning van kwetsbare burgers in z’n werk gaan. Ook beleidsmedewerkers en persvoorlichters binnen de fractie doen in sommige gevallen mee. Ze ontvangen bovendien een introductiedossier over het sociaal domein, met relevante informatie over de interventies en de organisaties waarmee zij in de komende Kabinetsperiode te maken krijgen.

Nijkerken bijt spits af
De reeks zomerstages startte in Maastricht. VVD-Kamerlid Chantal Nijkerken nam deel aan een intensief stageprogramma van een dagdeel dat werd georganiseerd door sociaalwerkorganisatie Trajekt. Thema: armoede en schulden. Experts van Trajekt en partners gaven presentaties en beantwoordden de vele vragen van Chantal Nijkerken over innovatieve projecten als NoCredit, GameOver, Quiet Community Maastricht, Droommoeders, Schuld en Budget Buddy en het samenwerkingsverband ‘Samen uit de min’.

Woordvoerder
Chantal Nijkerken-de Haan (geboren in 1973 in Rijswijk, opgegroeid in Den Haag en sinds 2000 woonachtig in Limburg) is namens haar partij woordvoerder participatie, armoedebeleid en schuldhulp. 'Ik wil heel graag dat mensen die aan de kant staan weer perspectief op een zelfstandig leven krijgen,' zegt ze op de website van de VVD. 'Of het nu gaat om mensen met een beperking of om mensen die om een andere reden afhankelijk zijn geworden van een uitkering.'
Bron: Sociaal Werk NederlandNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.