Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Kabinet stelt extremisme-hulplijn in voor professional

Speciaal rapporteur Naima Azough heeft twee aspecten benoemd die bijdragen aan het voorkomen van sociale spanningen en extremisme: 1) zorg dat professionals er niet alleen voor staan en 2) een intensievere samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerkers, onderwijs en het veiligheidsdomein. Het kabinet stelt een hulplijn in voor jeugdprofessionals. 'We moeten hen helpen,' zegt minister Bussemaker (foto).
Kabinet stelt extremisme-hulplijn in voor professional

 

Speciaal rapporteur Naima Azough heeft haar rapport 'Weerbare jongeren, weerbare professionals' aangeboden aan minister Bussemaker van Onderwijs en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Het kabinet gaat professionals ondersteunen met kennis en deskundigheid om hen te helpen signalen beter te herkennen en slagvaardiger te kunnen handelen. Er komt een hulplijn waar jongerenwerkers en jeugdzorgprofessionals terecht kunnen als zij extra deskundigheid in willen schakelen.

Heel vroeg stadium
Azough is in mei 2016 aangesteld als speciaal rapporteur. Haar onderzoek onder onderwijs- en jeugdprofessionals laat zien waar zij in hun praktijk mee te maken krijgen met betrekking tot sociale spanningen, toenemende polarisatie en de preventie van extremisme. Azough: ‘De preventie van sociale spanningen en radicalisering begint al in een heel vroeg stadium. Toch zien we dat er binnen veel organisaties nog onvoldoende aandacht zowel hiervoor is als voor de invloed van de toenemende polarisatie in onze samenleving op jongeren en medewerkers. Vaak wordt er pas over gesproken wanneer er iets gebeurt. Dan is het te laat.’

Vatbaar
Minister Bussemaker: ‘Kwetsbare jongeren kunnen vatbaar zijn voor de meest extreme of radicale meningen in hun omgeving. Het is ongelofelijk belangrijk dat ze gezien worden door betrokken leraren, jongerenwerkers en hulpverleners. Deze professionals krijgen vroeg of laat ook te maken met polarisatie en extremisme. Zij moeten hun werk zo goed mogelijk kunnen doen en daarom moeten we hen helpen: met informatie, met een luisterend oor en een gedeelde visie. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat jongeren hun plek vinden – en willen vinden – in onze samenleving.’

Werken nauw samen
Op plekken waar het goed gaat werken onderwijsinstellingen nauw samen met jeugd- en jongerenwerkers en ondersteunt het bestuur van instellingen gesprekken over moeilijke onderwerpen die kunnen leiden tot polarisatie. Het kabinet is al gestart om de bevindingen van Azough onder de aandacht te brengen bij jongerenwerkers en professionals in het onderwijs. Een nieuw Kennisplatform en een hulplijn – die worden ondergebracht bij het ministerie van Sociale Zaken – zullen dit verder ondersteunen.
Bron: www.rijksoverheid.nl (Foto: Arenda Oomen)Naar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.