Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Buurtbemiddeling voorkomt erger

Bijna de helft van de Nederlanders ervaart overlast in de buurt. De politie krijgt tienduizenden meldingen per jaar over burenruzies. Een groot deel daarvan bestaat uit geluidsoverlast, voornamelijk kleine irritaties die zich hebben opgestapeld en kunnen leiden tot escalatie bij niet tijdige aanpak.
Buurtbemiddeling voorkomt erger

Sinds 1995 bestaat buurtbemiddeling in Nederland. Buurtbemiddeling is de laatste tien jaar flink doorgegroeid en wordt momenteel aangeboden in meer dan 230 gemeenten. Er komen nog steeds nieuwe gemeenten bij. Buurtbemiddeling sluit aan bij het uitgangspunt van de ‘participatiesamenleving’ dat burgers zelf verantwoordelijkheid nemen om problemen in hun omgeving op te lossen. Niet de overheid maar de burger is primair verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in hun straat of woningencomplex.

Ongeveer twee-derde van de aanmeldingen wordt succesvol afgerond door de getrainde vrijwilligers van buurtbemiddelingorganisaties. Hierdoor slaagt buurtbemiddeling erin verdere escalatie te voorkomen. Daarmee wordt ook voorkomen dat professionals nodeloos veel tijd moeten besteden aan conflicten, dossieropbouw en uiteindelijk het in gang zetten van juridische procedures. De werklast van medewerkers van de politie, woningcorporaties en de gemeente wordt op deze manier sterk verminderd; zij kunnen zich met meer ernstige conflicten bezighouden.

Daarin ligt de kracht van buurtbemiddeling: burenruzies gaan terug naar de burger, daar waar het hoort. Burgers dienen in eerste instantie zelf problemen met hun buren op te lossen. Dat valt uiteraard niet altijd mee, want veel mensen voelen zich niet verantwoordelijk voor hun directe leefomgeving. ‘Ik heb niets met mijn buren te maken'. In veel gemeentelijke contexten zou ‘samenleven’ weer opnieuw uitgevonden moeten worden, en niet alleen in buurten met veel etnische groepen en een veelheid van nationaliteiten. Bovendien zijn er veel tekenen dat de participatiesamenleving op haar grenzen is gestoten. Denk aan de overlast van psychisch kwetsbare personen die zelfstandig zijn gaan wonen. 

Kortom: Buurtbemiddeling is een veld in beweging en het is voor wijkteams goed om hier de verbinding mee te hebben en te houden. Vaak wordt buurtbemiddeling georganiseerd vanuit een lokale of regionale welzijnsstichting, waarbij de coördinator de enige betaalde kracht is, gefinancierd door de gemeente of soms in combinatie met woningbouwcorporaties. Het kan ook anders: In Alkmaar is van de buurtbemiddeling een zelfstandige stichting gemaakt om taken uit te voeren. 

Over buurtbemiddeling vindt binnenkort een landelijk congres plaats en uiteraard hebben abonnees van Sozio weer de gebruikelijke korting. Kijk op de website voor meer informatie.

 

 

 

 Naar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.