Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

'Aanames beïnvloeden transformatie'

Aannames over de transformatie van het sociale domein beïnvloeden het succes van de vernieuwing. Het gaat bijvoorbeeld om de aanname dat samenwerken simpel is of dat alle burgers een beroep kunnen doen op hun sociale netwerk.
'Aanames beïnvloeden transformatie'

Movisie inventariseerde aannames onder 24 lokale beleidsmakers, vrijwilligers en professionals. De respondenten werd gevraagd welke aannames over de transformatie bevorderlijk of belemmerend werken in de uitvoering. Zeven aannames zijn belemmerend en vier bevorderend.

Belemmerend versus bevorderlijk
Belemmerend werken bijvoorbeeld de aannames dat de transformatie alleen bedoeld is als bezuiniging, dat samenwerken tussen organisaties simpel is en dat burgers mondig en goed geïnformeerd zijn. Bevorderlijk zijn de aannames dat de transformatie ruimte biedt voor creatieve oplossingen en dat schotten tussen beleidsterreinen erdoor verdwijnen.

Hoopvol
Opvallend is dat professionals en vrijwilligers hoopvol zijn over de transformatie. Het merendeel van de bestuurders is minder hoopvol en de lokale beleidsmakers zijn zowel positief als negatief. De meeste geïnterviewden zien een beweging van zware zorg naar lichte ondersteuning en van formele naar meer informele ondersteuning.
Bron: MovisieNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.